Instytut Filozofii i Socjologii

Aktualności

Powołanie Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu

  • access_time 5 stycznia 2019
  • person Maciej Kałuża

W listopadzie 2018 roku – z inicjatywy środowiska akademickiego uniwersyteckich naukowców, badaczy oraz ekspertów – powołano do życia nowe stowarzyszenie naukowe, działające przy Instytucie Filozofii i Socjologii UP. Jest nim Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu.
Celem Stowarzyszenia jest naukowe, etyczne i społeczne potępienie oraz eliminacja myślistwa rekreacyjnego na poziomie ustawowym; inicjowanie publicznej dyskusji dotyczącej myślistwa rekreacyjnego i ukazywanie moralnego zła tkwiącego w tym procederze; edukacja oraz uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę zwierząt dziko żyjących, a także stwarzanie warunków do integracji środowiska akademickiego w celu przeciwdziałania myślistwu rekreacyjnemu.

Zarząd:

Przewodniczący – dr Marcin Urbaniak,
Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Piotr Michał Skubała,
Sekretarz – dr Dorota Czakon-Tralski
Skarbnik – dr Dariusz Dąbek

Członkowie zarządu:
dr hab. prof. UP – Dorota Probucka
prof. dr hab. – Jan Woleński