Przejdź do treści

Akademia Platońska, 23-30 września 2019

Akademia Platońska, 23-30 września 2019

W dniach 23-30 września 2019 roku w Lanckoronie odbędzie się trzecia edycja organizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii UP letniej szkoły platonizmu „Akademia Platońska”.

Nawiązaliśmy współpracę z Wikimedia Foundation, dzięki czemu wyniki obrad będą służyły wzbogaceniu treści największej i najpopularniejszej encyklopedii świata, jaką jest Wikipedia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/WikiPlaton

Tegoroczny temat to „Platon a nowoczesność”. Przedmiotem namysłu będzie myśl platońska kontynuowana i kwestionowana przez Kanta, Hegla, Marksa, Nietzschego, Freuda, Husserla i Heideggera. Myślą przewodnią będzie stwierdzenie Kanta z Krytyki czystego rozumu: „Platon z pewnością trafnie zauważył, że […] nasz rozum w sposób naturalny wznosi się do poznań, które sięgają o wiele za daleko na to, żeby jakikolwiek przedmiot, o którym może nas pouczyć doświadczenie, mógł się kiedykolwiek z nimi dokładnie zgadzać. Ale mimo to mają one swą realność i nie są wcale urojeniami. […] Nie mogę pójść za nim […] w dedukcji tych idei lub w przesadzie, z jaką on je jakby hipostazował, choć szumne słowa, jakimi się na tym polu posługiwał, można złagodzić i bardziej dostosować do natury rzeczy”.Goście: Włodzimierz Heflik (Kant), Światosław Florian Nowicki (Hegel), Piotr Graczyk (Marks), Paweł Pieniążek (Nietzsche), Paweł Kłoczowski (Freud), Burt Hopkins (Husserl) oraz Łukasz Kołoczek (Heidegger).

Zgłoszenia do 15 czerwca.

Szczegółowe informacje:
http://www.platon.up.krakow.pl/
https://www.facebook.com/events/394517164495029/