Instytut Filozofii i Socjologii | Rekrutacja do programu "In Between? - Neighbours Meet in the Borderlands" | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Rekrutacja do programu „In Between? – Neighbours Meet in the Borderlands”

Rekrutacja do programu

Szanowni Państwo,

Informujemy o naborze do tegorocznej edycji programu edukacyjnego In Between?

In Between? to projekt skierowany do studentów zainteresowanych tematyką pogranicza. W ramach programu uczestnicy uczą się przeprowadzać badania metodą oral history oraz prezentować wyniki swojej pracy za pomocą najnowszych technologii.

Program realizowany jest corocznie od 2016 roku w formie bezpłatnej szkoły letniej. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu do miejsca wizyty studyjnej. Informacje na temat poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie: https://enrs.eu/inbetween

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału studentów z krajów sąsiadujących ze sobą, tworząc zespoły z obu stron granicy. Jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarna, grupy te będą spotykać się osobiście w trakcie projektu. Dlatego też tegoroczna edycja In Between? nosi nazwę Neighbours Meet in the Borderlands.

Organizatorem In Between? jest Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność IESPS (ang. European Network Remembrance and Solidarity, ENRS). IESPS to międzynarodowe przedsięwzięcie, które ma na celu badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są Niemcy, Polska, Słowacja, Rumunia i Węgry. W gremiach doradczych zasiadają również reprezentanci Albanii, Austrii, Czech, Estonii, Gruzji, Łotwy i Litwy.

 

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 7–20 CZERWCA 2021

Zapraszamy do udziału studentów:

  • antropologii
  • dziennikarstwa
  • etnografii
  • historii
  • kulturoznawstwa
  • socjologii

i kierunków pokrewnych

Szczegółowy opis programu i rekrutacji, a także daty i miejsca wizyt studyjnych dla studentów z Polski znajdą Państwo na stronach:

https://enrs.eu/edition/in-between-2021-1

oraz

https://enrs.eu/edition/in-between-2021

Ważna informacja!

Aktualności