Instytut Filozofii i Socjologii | Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Mimo zbliżających się wakacji w IFiS podejmowane są działania mające na celu pozyskanie strategicznych partnerów, którzy pomogą naszym studentom w przygotowaniu się praktycznym do wymagań rynku pracy. Ponadto MCDN będzie nas wspierać w organizacji konferencji i badań naukowych.  Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia było też okazją do złożenia podziękowań na ręce Dyrektora MCDN dr Łukasza Cieślika za pomoc w organizacji konferencji praktyczno-teoretycznej pt. Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży.