Instytut Filozofii i Socjologii | Dr Hanuszkiewicz - stypendium DAAD | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Dr Hanuszkiewicz – stypendium DAAD

Dr Hanuszkiewicz - stypendium DAAD
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że dr Wojciech Hanuszkiewicz otrzymał trzymiesięczne stypendium DAAD na pobyt w Pädagogische Hochschule Weingarten, na której to uczelni otrzymałem gościnną profesurę w katedrze Philosophie/Ethik.
Naszemu Koledze serdecznie GRATULUJEMY!

Ważna informacja!

Aktualności