Badania

Pracownicy Instytutu realizują badania w ramach środków z Badań Statutowych, grantów naukowych w ramach programów finansowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji publicznych i prywatnych.

Ponadto Instytut prowadzi Pracownię Badań Społecznych, w ramach których realizowane są badania naukowe i komercyjne w zakresie postaw i opinii społecznej, analizy mediów, lokalnych problemów społecznych, rynku pracy, sektora edukacji i kultury.
Obecnie realizowane granty badawcze opisano w zakładce „Projekty badawcze” , ofertę badawczą przedstawiono w zakładce „Pracownia Badań Społecznych”.