Instytut Filozofii i Socjologii | Konferencja naukowa "Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży" | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży”

20 maja, 2021 r. ClickMeeting

 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie codzienne milionów ludzi na całym świecie. Jedną z kategorii społecznych najbardziej dotkniętych przez lockdown stała się młodzież. Zdalna edukacja, społeczna izolacja, zmiana rytmu życia, deprywacja i frustracja potrzeb negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia poziomu lęku, stresu czy depresji. Pojawiające się zaburzenia zdrowia psychicznego mogą stać się znaczącym problemem społecznym w krótkiej i dłuższej perspektywie. Mogą odcisnąć piętno na kondycji młodego pokolenia i rzutować na losy całego społeczeństwa.

Celem organizowanej konferencji jest próba odpowiedzi na pytania:

  • Jak wygląda kondycja psychospołeczna młodzieży w czasie pandemii?
  • Dlaczego pandemia negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie psychiczne młodzieży?
  • Czy można w jakiś sposób zaradzić zaistniałym problemom?

Dzięki zaproszonym ekspertom z socjologii, psychologii, psychiatrii będą poszukiwane odpowiedzi na stawiane pytania. Głównym celem organizowanej debaty jest rozpoznanie czynników ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i kondycji psychospołecznej młodzieży w czasie pandemii. Uzyskana wiedza poza wymiarem poznawczym może też być przydatna w wprowadzaniu skutecznych rozwiązań mających za zadanie pomoc i wsparcie młodej generacji w postpandemicznej rzeczywistości.

Patronat medialny:

Aktualności