Przejdź do treści

Czasopisma

Półrocznik filozoficzny dostępny nieodpłatnie online. Na łamach czasopisma publikowane są teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych.
Czasopisma zawiera artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach:
  • Artykuły i rozprawy;
  • Polemiki, dyskusje i wywiady;
  • Przekłady;
  • Nauczanie filozofii, wykłady;
  • Okiem filozOFFa;
  • Recenzje, noty i sprawozdania;
  • Pożegnania i wspomnienia;
  • Zapowiedzi i zaproszenia.

www.argument-journal.eu

 

Periodyk (półrocznik) jest międzynarodową platformą wymiany dorobku naukowego pomiędzy badaczami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski), Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów Europy Zachodniej.
Głównym obszarem tematycznym czasopisma są społeczno-kulturowe aspekty przemian we współczesnym świecie takie, jak: funkcjonowanie współczesnych pograniczy kulturowych, tożsamość społeczno-kulturowa, migracje, etniczność, podmiotowość jednostki, media, komunikacja społeczna, polityka, procesy demograficzne, sekularyzacja.

 

Rocznik filozoficzny dostępny bezpłatnie online. Czasopismo filozoficzne Edukacja Etyczna powstało przede wszystkim po to, aby umożliwić swobodną i rzeczową wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat tego, jakiej etyki potrzebujemy we współczesnym świecie. Chcielibyśmy, aby na łamach naszego serwisu internetowego mógł wypowiedzieć się każdy, dla kogo problemy etyczne wydają się ważne i kto widzi potrzebę dyskusji na temat zagadnień takich jak: natura etyki, tożsamość moralna współczesnego człowieka,  etyka badań w naukach humanistycznych i szczegółowych, etyka medyczna, bioetyka, etyka jako przedmiot, którego naucza się na uniwersytetach i w szkołach, etyka w życiu codziennym, teorie wartości w Polsce, Europie i na świecie.