Instytut Filozofii i Socjologii

Harmonogram

Semestr zimowy 2018/2019

 

Studia stacjonarne

Filozofia

I rok, studia stacjonarne licencjackie

II rok, studia stacjonarne licencjackie

III rok, studia stacjonarne licencjackie

I rok, studia stacjonarne magisterskie

Socjologia

I rok, studia stacjonarne licencjackie

II rok, studia stacjonarne licencjackie

III rok, studia stacjonarne licencjackie

I rok, studia stacjonarne magisterskie

II rok, studia stacjonarne magisterskie

Etyka – Mediacje i Negocjacje

I rok, studia stacjonarne licencjackie

II rok, studia stacjonarne licencjackie

III rok, studia stacjonarne licencjackie

I rok, studia stacjonarne magisterskie

II rok, studia stacjonarne magisterskie

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami pozarządowymi

I rok, studia stacjonarne licencjackie

II rok, studia stacjonarne licencjackie

III rok, studia stacjonarne licencjackie

Studia niestacjonarne

Etyka – Mediacje i Negocjacje

I rok, I stopień, studia niestacjonarne I zjazd

I rok, I stopień, studia niestacjonarne terminy zjazdów

Socjologia

I rok, I stopień, studia niestacjonarne (aktualizacja 11.01.2019)

II rok, I stopień, studia niestacjonarne (aktualizacja 30.11.2018)

III rok, I stopień, studia niestacjonarne (aktualizacja 30.11.2018)

I rok, II stopień, studia niestacjonarne

II rok, II stopień, studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w
rodzinie

Edycja 2018-2020. Harmonogram zajęć w I semestrze