Instytut Filozofii i Socjologii | Studia Socjologia | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Studia Socjologia

Zapraszamy na studia socjologiczne!
Rekrutacja na kierunek Socjologia

Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
Nasze studia są nieodpłatne i przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych – bez ograniczenia wieku.

Socjologia to nauka o tym, jak zmienia się współczesny świat. Studiując socjologię

 • zyskujesz szeroką wiedzę na temat współczesnych społeczeństw, niezmiernie przydatną do tego, by efektywnie funkcjonować i radzić sobie w dzisiejszym zglobalizowanym świecie
 • nabywasz kompetencje służące właściwemu zrozumieniu zjawisk społecznych i trafnemu ich przewidywaniu
 • poznajesz metody i techniki badawcze, które będzie można zastosować w wielu dziedzinach i na wielu stanowiskach pracy.

Dlaczego warto wybrać socjologię w IFiS UP?

 • Pracownicy IFiS UP to grono cenionych w kraju i bardzo wysoko ocenianych przez studentów wykładowców, ekspertów i praktyków
 • Nasz program studiów obejmuje szeroką gamę przedmiotów praktycznych i jest dostosowany do wymagań rynku pracy.
 • Nasi studenci mogą liczyć na wysokie stypendia, wyjazdy zagraniczne (Erasmus +), uczestnictwo w kołach naukowych, udział w konferencjach i wykładach zaproszonych do Instytutu gości z kraju i zagranicy.

Nasza socjologia to:

 • gwarancja zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności poszerzających horyzonty i pozwalających lepiej rozumieć najważniejsze problemy społeczne współczesnego świata. Od I roku studiów nasi studenci poznają socjologiczną teorię, metody badawcze, a także  elementy pokrewnych dziedzin (psychologia, antropologia, polityka społeczna i in.)
 • solidne przygotowanie badawcze i warsztatowe (kursy „Warsztat badacza”, „Sztuka raportowania”, „Desk research w praktyce” itp.)
 • możliwość rozwijania od samego początku studiów kompetencji językowych poprzez udział w zajęciach z jednego z kilku języków (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski czy hiszpański), a także w zajęciach translatoryjnych, umożliwiających poznanie specjalistycznego słownictwa z dziedziny nauk społecznych
 • udział w projektach badawczych oraz stażach w renomowanych firmach i instytucjach, z którymi współpracuje Instytut (Małopolski Instytut Kultury, PMR Consulting, Court Watch Polska, Pracownia Obywatelska, Korporacja Ha!Art)
 • możliwość uczestniczenia w licznych projektach i wydarzeniach realizowanych w Instytucie, takich jak wykłady otwarte czy cykliczne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe
 • możliwość udziału w konferencjach naukowych, rozszerzających wiedzę i horyzont intelektualne
 • możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów dzięki ofercie zajęć w jęz. angielskim, prowadzonych w grupach z udziałem studentów zagranicznych, oferowane stypendia zagraniczne i wizyty zagraniczych wykładowców

Nasze specjalności (na studiach II stopnia)

 • Kryminologia i dezorganizacja społeczna to specjalność dająca kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przestępczością i patologią społeczną. Umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisku kuratora sądowego, w ośrodkach socjoterapii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, a także w policji czy straży granicznej.
  Zobacz prezentację na temat specjalności (pdf)
 • Socjologia biznesu i zarządzania to specjalność kształcąca umiejętności badawcze niezbędne do pracy w środowisku biznesowym, a także m.in. kompetencje w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa i konsultingu.

A co po studiach socjologicznych?

 • Studia socjologiczne zapewniają szerokie możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Według informacji przytaczanych przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii wśród osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty w marketingu i branżach komunikacji marketingowej najwięcej zarabiają pracownicy agencji badawczych. Dopiero za nimi pod względem wysokości pensji znajdują się pracownicy/badacze z korporacji, agencji reklamowych czy PR.
 • Liczne raporty z monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych pokazują, że absolwenci socjologii doskonale radzą sobie na konkurencyjnym i zmiennym rynku pracy. Mogą być pracownikami:
 • Instytucji, ośrodków, agencji badań społecznych, rynkowych i mediów
 • Instytucji pomocy społecznej, ośrodków socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • Instytucji administracji rządowej i samorządowej
 • Instytucji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji)
 • Instytucji międzynarodowych
 • Instytucji kultury i mediów
 • Agencji reklamowych i PR
 • Firm marketingowych
 • Firm zajmujących się pisaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy UE

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: mwarch@interia.pl

 

 

Ważna informacja!

Aktualności

 • W poszukiwaniu ISTOTY NADZIEI

  Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że IFiS UP objął patronatem spotkanie zatytułowane "W poszukiwaniu istoty nadziei", które organizuje Klub "Filozofuj!" w Krak
 • Dr Anna Szklarska w TVP Kultura

  Dr Anna Szklarska była gościem programu KRONOS w TVP Kultura. Zachęcamy do obejrzenia odcinka pt. „Teodycea” z udziałem doktor Szklarskiej, który będzie emitowany w pi
 • „How to do things with Wittgenstein: 2nd Edition. Philosophy & Beyond”

  This three-day conference is the second instalment of the series launched in September 2020 with an online event. The series itself is a continuation of the tradition of international meetings de