Instytut Filozofii i Socjologii | Studia Filozofia | Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie Przejdź do treści

Studia Filozofia

Studia stacjonarne licencjackie
Studia stacjonarne magisterskie

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się od godz. 15.30),  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

Dlaczego warto studiować filozofię?

„… nie ma nic bardziej niepraktycznego, jak uczyć się rzeczy ściśle praktycznych”

Adam Grobler

studia filozofiaStudia z filozofii to niepowtarzalna szansa na zdobycie zarówno wiedzy jak i umiejętności umożliwiających kształtowanie samego siebie jak i dokonywania krytycznej analizy otaczającej nas rzeczywistości. Na wszechstronność i wieloaspektowość kształcenia filozoficznego składają się  bowiem nie tylko encyklopedyczna wiedza o historii filozofii, logice, epistemologii czy metafizyce, ale również umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Wszystko to pozwala rozwijać, zmieniać i uelastyczniać myślenie, a w konsekwencji otwiera drogę dla realizacji i urzeczywistnienia pełni tkwiącego w danej jednostce potencjału.

Stąd też, studia filozofia skierowane są przede wszystkim do osób ciekawych świata i samych siebie, które są otwarte na kontemplację i intelektualne zmagania i chciałyby raczej pod kierunkiem mentora poszukiwać własnej drogi (zarówno intelektualnej jak i osobistej), niż po prostu realizować z góry zadaną „sylwetkę absolwenta”.

Zobacz plan i program na studiach filozoficznych

Zobacz informacje o limitach przyjęć na studia filozofia

 

Dlaczego warto rozpocząć studia filozofia na Uniwersytecie Pedagogicznym?

 • naszą kadrę stanowią doświadczeni, kompetentni, nieustannie rozwijający się i uznani w Polsce i na świecie specjaliści reprezentujący wszelkie dyscypliny filozoficzne
 • poziom merytoryczny kadry oraz prowadzonych zajęć potwierdzony jest wysokimi wynikami corocznych zanonimizowanych ankiet, które przeprowadzane są wśród studentów
 • bogaty program studiów łączy klasyczną wiedzę z zakresu historii filozofii ze wzrastającą z każdym semestrem liczbą zajęć specjalizacyjnych oraz wybieralnych, co umożliwia studentom zarówno uzyskanie rzetelnej ogólno-filozoficznej podstawy i orientacji, jak i rozwijać własne, konkretne zainteresowania
 • tematykę przedmiotów specjalizacyjnych kształtują sami studenci
 • program obejmuje podstawy trzech wielkich języków klasycznych: greki, łaciny oraz sanskrytu
 • studia licencjackie z filozofii w Uniwersytecie Pedagogicznym można kontynuować na studiach magisterskich, a plany tych studiów zostały pomyślane tak, aby studia II-ego stopnia stanowiły rozwinięcie i uzupełnienie studiów I-ego stopnia
 • dwie specjalności w ramach studiów magisterskich: nauczycielska oraz badawczo-rozwojowa
 • program spec. badawczo-rozwojowej składa się wyłącznie z przedmiotów, których tematyka będzie dostosowana do preferencji naukowych studentów

Od pierwszego roku:

 • poznajesz fascynujący świat idei filozoficznych, które zmieniały na przestrzeni dziejów sposób patrzenia człowieka na otaczającą go rzeczywistość
 • zapoznajesz się z kulturą i językiem starożytnych cywilizacji (np. grecką, rzymską czy indyjską)
 • uzupełniasz wykształcenie filozoficzne rzetelną wiedzą na temat najważniejszych współczesnych teorii socjologicznych i psychologicznych
 • rozwijasz swój metodologiczny warsztat i kształcisz się w rzetelnym i krytycznym oglądzie badań naukowych
 • uczestniczysz w specjalistycznych wykładach, których przedmiot dostosowany jest zarówno do zainteresowań studentów jak i do specjalizacji wykładowcy, tak aby możliwie wyśrubować jego przydatność i poziom merytoryczny
 • zdobywasz wiedzę i umiejętności pozwalające oceniać i analizować logiczną spójność wypowiedzi

Co po studiach filozoficznych?

Absolwent/ka kierunku filozofia zyskuje w trakcie studiów przede wszystkim szeroką wiedzę humanistyczną, ale również psychologiczną czy z zakresu nauk społecznych. Kompetencje te, nie dają może jednego, specjalistycznego i raz na zawsze określonego, zawodu, ale jednocześnie otwierają całe spectrum możliwości zawodowych, które preferuje raczej zdolność analizy oraz adaptacji do zmieniających się warunków czy własną inwencję, niż raz na zawsze ustalony zestaw, specjalistycznych umiejętności. Ponadto, studia te stanowią doskonałe podłoże dla późniejszej specjalizacji i raczej otwierają niż zamykają przed jednostką wiele jej kierunków. Jako takie nie tracą ani swojej przydatności, ani aktualności niezależnie od wyboru konkretnej drogi życiowej. Stąd też, wśród absolwentów filozofii znajdą Państwo m.in.: naukowców, dziennikarzy, pisarzy, polityków, ale również nauczycieli, bankowców czy prawników. Niezwykle liczna jest również grupa przedsiębiorców, którzy wypracowane na studiach zdolności analityczne, elastyczność myślenia i szerokie horyzonty wykorzystują na co dzień prowadząc własne firmy.

Przeczytaj, gdzie pracują i co robią filozofowie (pracuj.pl)

Studia filozoficzne IFiS w rankingu „Perspektyw”

Z radością informujemy kandydatów, że nasze studia filozoficzne awansowały aż o 11 miejsc w corocznym rankingu
„Perspektyw” w 2020. W rankingu 2021 nasza filozofia zajmuje 9 miejsce w Polsce.

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: maciej.urbanek@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności

 • W poszukiwaniu ISTOTY NADZIEI

  Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że IFiS UP objął patronatem spotkanie zatytułowane "W poszukiwaniu istoty nadziei", które organizuje Klub "Filozofuj!" w Krak
 • Dr Anna Szklarska w TVP Kultura

  Dr Anna Szklarska była gościem programu KRONOS w TVP Kultura. Zachęcamy do obejrzenia odcinka pt. „Teodycea” z udziałem doktor Szklarskiej, który będzie emitowany w pi
 • „How to do things with Wittgenstein: 2nd Edition. Philosophy & Beyond”

  This three-day conference is the second instalment of the series launched in September 2020 with an online event. The series itself is a continuation of the tradition of international meetings de