Przejdź do treści

Studia Kognitywistyka

studia licencjackie, stacjonarne (I stopnia)

Czym jest kognitywistyka?

Kognitywistyka studia

Kognitywistyka jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki. Ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę z zakresu takich dyscyplin i subdyscyplin jak: filozofia umysłu, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, neuronauki, nauki o sztucznej inteligencji. Studia kognitywistyczne dostarczają nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale umożliwiają też zdobycie wielu umiejętności i kompetencji (miękkich i twardych), co czyni z kognitywisty atrakcyjnego pracownika na zmieniającym się rynku pracy.

Zobacz prezentację o kognitywistyce (pdf)

 

 

 

Studiując kognitywistykę dowiesz się:

 • jak działa jeden z najważniejszych i najbardziej tajemniczych narządów, jakim jest mózg: jaka jest jego struktura i plastyczność; za co odpowiadają różne części mózgu; jak umysł powstaje z mózgu;
 • jak działa umysł; jak działa percepcja, uwaga, pamięć, wyobraźnia; na czym polegają różne formy myślenia (rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji); czym jest świadomość i samoświadomość;
 • jaka jest struktura języka naturalnego i jakie są jego funkcje; jak przyswajamy sobie język i jak rozpoznajemy mowę; jak język powiązany jest z procesami umysłowymi i naszą świadomością;
 • czym są sztuczne języki, na czym polega tworzenie języków programowania; na czym polega tworzenie i analizowanie algorytmów, projektowanie urządzeń cyfrowych; komputerowa wizualizacja rzeczywistości;
 • czym są sztuczne sieci neuronowe i uczenie maszynowe; czym jest sztuczna inteligencja, w tym sztuczne myślenie i przeżywanie (emocje); czym jest i czy należy obawiać się sztucznej superinteligencji;

Kognitywistyka w IFiS UP to:

 • Gwarancja zdobycia specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji w trakcie zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.
 • Możliwość udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych dotyczących biologicznych i kulturowych mechanizmów poznawczych, a także sztucznej inteligencji.
 • Możliwość uczestniczenia w licznych projektach i wydarzeniach naukowych: konferencje, wykłady otwarte, cykliczne wydarzenia organizowane w ramach kół naukowych.
 • Możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów poprzez ofertę zajęć w grupach ze studentami zagranicznymi w języku angielskim, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i wizyty zagranicznych wykładowców.

 

A co po studiach kognitywistycznych?

 • Zapotrzebowanie na pracowników łączących umiejętności z zakresu informatyki, nauk przyrodniczych i humanistyki systematycznie wzrasta. Przykładem jest dynamicznie rozwijająca się branża UX – umiejętność tworzenia i analizy interfejsów użytkownika wymaga bowiem szerokiej wiedzy na temat mechanizmów poznawczych człowieka, a także kultury i relacji międzyludzkich. Do poszukiwanych na rynku pracy umiejętności należy dziś również analiza danych i zdolność stosowania algorytmów sztucznej inteligencji.
 • Kognitywiści znajdą zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, wszędzie tam, gdzie niezbędne są zdolności analityczne, gdzie występują problemy wymagające nieszablonowego, odwołującego się do wielu dyscyplin myślenia i działania, w zespołach badawczych, projektowych, wychowawczych, marketingowych i innych.
 • Kognitywiści są bardzo potrzebni w dynamicznie rozwijających się obszarach działalności gospodarczej i naukowej, takich jak: neuromarketing, analityka Big Data, neurodydaktyka, neurozarządzanie, programowanie sztucznych sieci neuronowych, czy architektura informacji.
 • Studia z kognitywistyki otwierają również drogę do dalszej kariery naukowej, zarówno w obrębie samej kognitywistyki, jak i innych dyscyplinach.

 

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności