Instytut Filozofii i Socjologii | Studia Polityka Społeczna | Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie Przejdź do treści

Studia Polityka Społeczna

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Dlaczego warto studiować Politykę Społeczną w naszym Instytucie?

Polityka Społeczna Studia

Polityka Społeczna – studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Polityka Społeczna to nowość w naszym Instytucie. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców, ekspertów oraz badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szereg możliwości zatrudnienia.

Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów możliwe jest dzięki dużej liczbie zajęć badawczych i warsztatowych, zajęć prowadzonych przez praktyków oraz dzięki wizytacjom w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Program studiów stanowi  interesującą ofertę dydaktyczną  obejmuje m.in. przedmioty: polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne,  polityka senioralna, polityka prorodzinna, polityka migracyjna i azylowa, promocja i ochrona zdrowia. Ponadto w ramach różnych przedmiotów prezentowane będą zagadnienia dotyczące bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, pauperyzacji społecznej, nierówności społecznych, problemów społecznych, globalnego bezpieczeństwa i ekologii.

Polityka Społeczna  w IFiS to:

 • Studia stacjonarne bezpłatne
 • Zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus +
 • Możliwość uczestniczenia  w licznych projektach i wydarzeniach naukowych: konferencje, wykłady otwarte, cykliczne wydarzenia organizowane w ramach kół naukowych
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. spotkania z autorem książki)
 • Możliwość uczestnictwa w ofercie pozanaukowej  Uniwersytetu np. „Bal Socjologa”, „Biesiady Filozoficzne”,  „Zaduszki Studenckie”,
 • Możliwość poszerzania horyzontów myślowych  i rozwoju indywidualnego studenta
 • Kształtowania wrażliwości społecznej
 • Dostrzegania problemów społecznych i skutecznego ich rozwiązywania
 • Gwarancja zdobycia wszechstronnej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i kompetencji społecznych

Co po studiach na kierunku Polityka Społeczna?

Kierunek Polityka Społeczna adresowany jest do osób zaniepokojonych  problemami i kwestiami społecznymi, którzy zainteresowani są takimi dziedzinami życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia i bezrobocia, polityki migracyjnej, systemu zabezpieczenia społecznego,  pomocy społecznej, demografii, starzejącego się społeczeństwa, ochrony zdrowia, patologii społecznej, ubóstwa i bezdomności, roli trzeciego sektora w zaspokajaniu potrzeb społecznych.  Do studiowania zachęcamy osoby pragnące zdobyć wiedzę i  kwalifikację oraz nabyć umiejętności praktyczne w zakresie polityki społecznej.

Perspektywy zawodowe absolwentów polityki społecznej są bardzo szerokie – mogą oni znaleźć zatrudnienie w następujących instytucjach:

 • instytucjach administracji publicznej
 • instytucjach administracji samorządowej
 • w sektorze organizacji pozarządowych (sektor III, non-profit),
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • instytucjach pomocy społecznej
 • powiatowych urzędach pracy
 • narodowym funduszu  zdrowia
 • branża ubezpieczeniowa (np. ZUS, KRUS, komercyjne firmy ubezpieczeniowe)

Czy polityka społeczna to kierunek studiów dla mnie?

 • Polityka Społeczna to studia dla każdego, kto interesuje się zagadnieniami społecznymi
 • Dla tych, których martwią, niepokoją, smucą problemy społeczne: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, wykluczenie społeczne i inne
 • Dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wyeliminować z życia nierówności społeczne, pozostałe problemy społeczne
 • Dla każdego, kto dostrzega zależności pomiędzy problemami społecznymi a innymi zjawiskami: globalnym bezpieczeństwem, zanieczyszczeniem środowiska, sytuacją zdrowotną itp.
 • TAK, TO STUDIA  DLA  CIEBIE!

Jak będą wyglądały studia na kierunku Polityka Społeczna?

 1. Pierwsze zajęcia pozwolą Tobie uporządkować wiedzę oraz rozwinąć zainteresowania z podstaw socjologii, prawa, polityki społecznej, także z nauk humanistycznych .
 2. Zajęcia badawcze i warsztatowe w trakcie trwania studiów oraz wizyty w instytucjach samorządowych i samorządowych umożliwią Tobie zdobyć doświadczenie zawodowe w zakresie: pomocy społecznej i pracy socjalnej, zabezpieczenia społecznego, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, polityki senioralnej, polityki społecznej osób niepełnosprawnych, ekonomii społecznej, polityki migracyjnej i azylowej, służb oraz instytucji pomocy społecznej, strategii rozwoju społecznego, diagnozowania i prognozowania w polityce społecznej, polityki ekologicznej itp. zagadnień.
 3. Zagwarantujemy Tobie dalszy rozwój kompetencji językowych. W Instytucie Filozofii i Socjologii będą do wyboru następujące języki obce: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski. Dodatkowo, umożliwimy Tobie uczestnictwo w zajęciach monograficznych prowadzonych w j. angielskim.
 4. Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w zagranicznych wyjazdach dydaktycznych (w ramach Programu Erasmus+) oraz w programach stypendialnych.
 5. Umożliwimy również Tobie uczestnictwo w licznych projektach i wydarzeniach naukowych, szczególnie w konferencjach, sympozjach, wykładach otwartych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi (np. z autorem ciekawej książki).
 6. Po zajęciach dydaktycznych będziesz mógł uczestniczyć w cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez organizacje studenckie (np. Samorząd Studentów, Akademicki Związek Sportowy) i koła naukowe działające przy Instytucie (m.in. Socjologiczne Koło Naukowe).
 7. Mamy również dla ciebie interesujące propozycje odbycia praktyki oraz stażu w instytucjach oraz organizacjach współpracujących z Instytutem Filozofii i Socjologii, m.in. w: Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
 8. Po ukończonych studiach będziesz mieć możliwość kontynuowania kształcenia z polityki społecznej w ramach uzupełniających studiów magisterskich, albo na innych kierunkach będących w ofercie Instytutu, m.in. na kierunku Etyka – mediacje i negocjacje.

 

Pobierz prezentację o kierunku Polityka Społeczna (pdf)

Masz pytania o rekrutację i studia na UP? Napisz do nas: ifis@up.krakow.pl

Kontakt z koordynatorem kierunku: alb-ewa@wp.pl

 

 

Ważna informacja!

Aktualności