Filozofia

Rekrutacja na kierunek Filozofia

 


Studia prowadzone są w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się od godz. 15.30),  mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

 

Dlaczego warto studiować Filozofię w naszym Instytucie?

Podczas studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii i Socjologii UP studenci uzyskują szerokie wykształcanie w ramach nauk humanistycznych. Poznają najważniejsze nurty filozoficzne, główne koncepcje filozoficzne z kręgu europejskiego jak i największe osiągnięcia kultur pozaeuropejskich.

Podczas zajęć dydaktycznych i licznych spotkań dyskusyjnych (Biesiady Filozoficzne oraz projekty Filozoficznego Koła Naukowego), studenci rozwijają zdolność logicznego myślenia, umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania rzeczywistości oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań.
Dzięki nim zdobywają wyjątkowo ceniona wśród pracodawców umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy w celu analizy złożonych problemów społecznych, wychowawczych oraz tych, które dotyczą działalności gospodarczej.

Kierunek Filozofia w IFiS to:

 • Możliwość współpracy z ogólnopolskimi ośrodkami badawczymi takimi jak: Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa, Polskie Towarzystwo Etyczne, Centrum badan myśli Sorena Kierkegaarda.
 • Możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów poprzez udział w zajęciach ze studentami zagranicznymi, jak również podczas wykładów ogólnouczelnianych.
 • Uczestnictwo w konferencjach takich jak:
  • Międzynarodowe Forum Etyczne,
  • Konferencje Jaspersowskie oraz
  • Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych.
 • Ciekawe inicjatywy Filozoficznego Koła Naukowego (projekty: Gwiazdy Filozofii oraz Filozofia dla przedszkolaków).
 • Możliwość kontynuowania edukacji na studiach II i III stopnia w zakresie filozofii.
 • Możliwość odbycia praktyk nauczycielskich w wybranych szkołach krakowskich

Co po studiach na kierunku filozofia?

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Filozofia uzyskują (bez dodatkowych opłat) uprawnienia pedagogiczne umożliwiające im podjecie pracy dydaktycznej w szkołach podstawowych i instytucjach oświatowokulturalnych.

Prowadzone przez IFIS studia dają również możliwość filozoficznego rozwoju na poziomie studiów II i III stopnia oraz studiów podyplomowych. Nasi studenci, obok szerokiej wiedzy teoretycznej, nabywają również szereg umiejętności praktycznych cenionych na rynku pracy. Badania ankietowe prowadzone w ostatnich latach pokazują, iż absolwenci kierunków filozoficznych nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia w instytucjach kulturalno-oświatowych, gospodarczych, urzędach państwowych i finansowych. Filozofowie ze względu na otwartość umysłu, odwagę i niezależność myślenia są szczególnie cenieni przez pracodawców. Ukończenie filozoficznych studiów daje możliwość satysfakcjonującej pracy z wysokim wynagrodzeniem!
Z najnowszych badan przeprowadzonych przez Firmę Sedlak&Sedlak wynika, ze mediana zarobków absolwentów z wykształceniem filozoficznym wynosi 4000 zł, a 25% osób z tej grupy zarabia 6225 zł.
Po filozofii jest praca!

Wybierasz studia z myślą o przyszłej pracy? Błąd. Ta strategia od lat jest nieskuteczna.

Fragment artykułu: „Studiuj i rób, co chcesz”

/Polityka nr 25 (2863), 20.06-26.06.2012, Studiuj i rób, co chcesz, Joanna Cieśla/

 (…) W latach 80. pewna łódzka studentka filozofii do znudzenia słuchała pytań, czy ma bogatych rodziców, bo ze swoim wykształceniem nigdy przecież nie znajdzie pracy. „ Uczę się tego, co lubię, i wierzę, że reszta jakoś się ułoży” – odpowiadała. 20 lat później została jedną z najmłodszych polskich profesorek na Cambridge. Nazywa się Katarzyna Jaszczołt, niedawno opowiadała o swoim życiu POLITYCE. Własna głowa, własna pasja to najlepsi doradcy zawodowi nie tylko dla geniuszy. W dzisiejszych chaotycznych czasach to jedyne, czemu warto zawierzyć…

 

FILOZOFOWIE WŚRÓD NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH – zapraszamy do zapoznania się z artykułem.