Socjologia

Zapraszamy na studia!
Rekrutacja na kierunek Socjologia

 

Nasze studia są nieodpłatne i przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych – bez ograniczenia wieku.

Dlaczego warto studiować socjologię u nas?

 • Kierunek socjologia otrzymał niedawno bardzo wysoką ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Pracownicy IFiS UP to grono cenionych w kraju i bardzo wysoko ocenianych przez      studentów wykładowców, ekspertów i praktyków.
 • Nasz program studiów obejmuje przedmioty praktyczne i jest dostosowany do wymagań rynku pracy.
 • Nasi studenci mogą liczyć na wysokie stypendia, wyjazdy zagraniczne (Erasmus), uczestnictwo w kołach naukowych i udział w konferencjach

Socjologia w IFiS UP to:

 • gwarancja zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności poszerzających horyzonty i pozwalających lepiej rozumieć najważniejsze probleme społeczne współczesnego świata
 • solidne przygotowanie badawcze i warsztatowe (kursy „Warsztat badacza”, „Sztuka raportowania”, „Desk research w praktyce” itp.)
 • udział w projektach badawczych oraz stażach i praktykach w renomowanych firmach i instytucjach, z którymi współpracuje Instytut (Małopolski Instytut KulturyPMR ConsultingCourt Watch PolskaPracownia ObywatelskaKorporacja Ha!Art)
 • możliwość uczestniczenia w licznych projektach i wydarzeniach realizowanych w Instytucie, takich jak wykłady otwarte czy cykliczne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe („Spotkania z autorem”, „Zaduszki socjologiczne”, „Bitwa Idei”)
 • możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów dzięki ofercie zajęć w jęz. angielskim prowadzonych w grupach z udziałem studentów zagranicznych, oferowane stypendia zagraniczne i wizyty zagraniczych wykładowców.
 • możliwość uzyskania certyfikatu Predictive Solutions potwierdzającego kompetencje w zakresie analizy danych statystycznych w programie SPSS.

Nasze specjalności

 • Kryminologia i dezorganizacja społeczna to specjalność dająca kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przestępczością i patologią społeczną. Umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisku kuratora sądowego, w ośrodkach socjoterapii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, a także w policji czy straży granicznej.
  Zobacz prezentację na temat zajęć z specjalności kryminologia i dezorganizacja społeczna
 • Socjologia biznesu i zarządzania to specjalność kształcąca umiejętności badawcze niezbędne do pracy w środowisku biznesowym, a także m.in. kompetencje w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa i konsultingu.

A co po studiach socjologicznych?

 • Studia socjologiczne zapewniają szerokie możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Według informacji przytaczanych przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii wśród osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty w marketingu i branżach komunikacji marketingowej najwięcej zarabiają pracownicy agencji badawczych. Dopiero za nimi pod względem wysokości pensji znajdują się pracownicy/badacze z korporacji, agencji reklamowych czy PR.
 • Liczne raporty z monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych pokazują, że absolwenci socjologii doskonale radzą sobie na konkurencyjnym i zmiennym rynku pracy. Mogą być pracownikami:
 • Instytucji, ośrodków, agencji badań społecznych, rynkowych i mediów
 • Instytucji pomocy społecznej, ośrodków socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • Instytucji administracji rządowej i samorządowej
 • Instytucji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji)
 • Instytucji międzynarodowych
 • Instytucji kultury i mediów
 • Agencji reklamowych i PR
 • Firm marketingowych
 • Firm zajmujących się pisaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy UE