Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Skład kierunkowych zespołów ds. Jakości kształcenia

FILOZOFIA
prof. Katarzyna Haremska – przewodnicząca
prof. Katarzyna Gurczyńska-Sady
prof. Włodzimierz Hefllik
dr Anna Szklarska
dr Maciej Urbanek – koordynator dla kierunku
Aleksandra Koczwara – przedstawicielka studentów
SOCJOLOGIA
prof. Piotr Stawiński – przewodniczący
prof. Sławomir Kapralski
prof. Paula Malinowski-Rubio
dr Anna Fiń
dr Justyna Tomczyk
dr Michał Warchala – koordynator kierunku
Karolina Jagieła – przedstawicielka studentów
ETYKA-MEDIACJE I NEGOCJACJE
prof. Antoni Szwed – przewodniczący
prof. Dorota Probucka
dr Paweł Sznajder – koordynator kierunku
dr Łukasz Kołoczek
Zofia Łuczyn – przedstawicielka studentów
KOGNITYWISTYKA
dr hab. Andrzej Dąbrowski – przewodniczący
prof. Ryszard Mirek
prof. Jakub Gomułka
dr Olga Poller
dr Magdalena Reuter – koordynator kierunku
Aleksy Wnęk – przedstawiciel studentów kierunku
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ i ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
prof. Liudmyla Kryvachuk – przewodnicząca
dr Maciej Kałuża
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha – koordynatorka dla kierunku
Anna Łażewska – przedstawicielka studentów

Ważna informacja!

Aktualności