Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Skład kierunkowych zespołów ds. Jakości kształcenia

 

FILOZOFIA

Dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP (Przewodniczący Rady)

Dr Maciej Urbanek (Koordynator ds. jakości)

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

Dr hab. Włodzimierz Heflik, prof. UP

Dr Anna Szklarska

Kamil Losiak (Przedstawiciel studentów) – III rok, I-stopnia Filozofia

 

FILOZOFIA ROZWOJU OSOBOWEGO Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady (Przewodnicząca Rady)

Dr Maciej Urbanek (Koordynator ds. jakości)

Dr Łukasz Kołoczek

Dr Paweł Sznajder

Wiktoria Giemza (Przedstawicielka studentów) – I rok, I-stopnia FROzEP,

 

KOGNITYWISTYKA

Dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP (Przewodniczący Rady)

Dr Magdalena Reuter (Koordynator ds. jakości)

Dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP

Dr Paweł Gwiaździński

Dr Olga Poller

Bartłomiej Greiner (Przedstawiciel studentów) – II rok, I-stopnia  Kognitywistyka

 

POLITYKA SPOŁECZNA

Dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP (Przewodniczący Rady)

Dr Ewa Albińska (Koordynator ds. jakości)

Mgr Łukasz Cywiński

Kamil Giebał (Przedstawiciel studentów) – III rok, I-stopnia Polityki społecznej

 

SOCJOLOGIA

Dr Michał Warchala (Przewodniczący Rady)

Dr Tatiana Majcherkiewicz (Koordynator ds. jakości)

Dr Grzegorz Dutka

Dr Marta Juza

Dr Bogdan Więckiewicz

Dr Grzegorz Kubiński

Karolina Jagieła (Przedstawicielka studentów) – II rok, II-stopnia Socjologia

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ i ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP (Przewodniczący Rady)

Dr Magdalena Baran (Koordynator ds. jakości)

Dr Macin Gacek

Dr Mateusz Szast

Dr Paweł Walawender

Ewelina Juszczyńska  (Przedstawicielka studentów) – II rok, I-stopnia ZOiOP

Ważna informacja!

Aktualności