Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Skład kierunkowych zespołów da. Jakości kształcenia

 

Etyka mediacje i negocjacje:
dr Paweł Sznajder – przewodniczący
dr Paweł Wójs – nauczyciel akademicki reprezentujący kierunek
Magdalena Dolibóg – przedstawicielka studentów

Filozofia:
dr Maciej Urbanek – przewodniczący
mgr Hubert Bożek – przedstawiciel doktorantów
Socjologia:
dr Michał Warchala – przewodniczący
dr Marta Juza- nauczyciel akademicki reprezentujący kierunek
Gabriela Pruś – przedstawicielka studentów
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi:
dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur – przewodniczący
dr Justyna Tomczyk – nauczyciel akademicki reprezentujący kierunek
Sylwia Jop – przedstawicielka studentów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia: