Instytut Filozofii i Socjologii | Karty kursów Polityka Społeczna | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Karty kursów Polityka Społeczna

SEMESTR I

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Historia myśli społecznej
Prawa człowieka
Demografia
Nauka o państwie i prawie
Logika
Podstawy socjologii
Etyka społeczna
Filozofia społeczna

Kursy do wyboru:

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych/ Pomoc społeczna i praca socjalna
Metody samokształcenia i samorozwoju I

SEMESTR II

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Przemiany cywilizacyjne w XX i XXI wieku
Doktryny i modele polityki społecznej
Administracja publiczna
Socjologia rodziny
Polityka społeczna
Socjologia pracy i zawodu
Współczesne społeczeństwo polskie

Kursy do wyboru:

Pedagogika społeczna/ Psychologia społeczna
Metody samokształcenia i samorozwoju II
Język obcy B2-1

SEMESTR III

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Polityka zatrudnienia i bezrobocia
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Społeczeństwo obywatelskie
Służby społeczne i instytucje pomocy społecznej
Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Strategie rozwoju społecznego
Metody i techniki badań społecznych

Kursy do wyboru:

Polityka senioralna/ Polityka społeczna wobec rodziny
Język obcy B2-2
Kultura fizyczna

SEMESTR IV

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Promocja i ochrona zdrowia
Migracje i procesy migracyjne
Statystyka społeczna
Projekt badawczy

Kursy do wyboru:

Patologia społeczne/ Dewiacje i dezorganizacja społeczna
Zajęcia monograficzne wybrane z listy proponowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Politologii
Wykład ogólnouczelniany
Język obcy B2-3
Kultura fizyczna

Praktyki:

Warsztat działań praktycznych (zajęcia realizowane na początku semestru)

SEMESTR V

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Integracja i reintegracja społeczna
Podstawy zarządzania
Zabezpieczenie społeczne
Prawne aspekty zamówień publicznych
Innowacje społeczne i technologiczne w polityce społecznej
Diagnozowanie i prognozowanie w polityce społecznej

Kursy do wyboru:

Ekonomia społeczna/ Kapitał społeczny
Zajęcia monograficzne wybrane z listy proponowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Politologii
Seminarium

SEMESTR VI

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Aktywna polityka społeczna
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
Dialog społeczny i partycypacja
Polityka społeczna i pomoc społeczna dla imigrantów i uchodźców w UE
Podstawy mediacji i negocjacji

Kursy do wyboru:

Polityka ekologiczna/ Globalne problemy bezpieczeństwa żywnościowego
Zajęcia monograficzne w języku angielskim
Seminarium

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Zmarł Profesor Wojciech Dadak

    Żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć jak wielkim żalem okryła nas wiadomość o nagłej śmierci wspaniałego prawnika, dobrego kolegi i znakomitego dydaktyka.
  • Nowy przekład pism neoplatonika Proklosa

    Pragniemy poinformować, iż dr Andrzej Serafin, organizator corocznego Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie, opublikował właśnie przekład pism neoplatonika Proklosa wraz z komentarzem.