Instytut Filozofii i Socjologii | Karty kursów Socjologia (I stopień) | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Karty kursów Socjologia (I stopień)

 

Rok I
Semestr I
Moduł 1. – teorie i koncepcje w naukach społecznych
Wstęp do socjologii
Historia myśli społecznej 1
Psychologia społeczna
Wprowadzenie do psychologii dla studiów niestacjonarnych
Główne zagadnienia filozofii
Pozostałe przedmioty obligatoryjne
Logika
Metodyka pracy umysłowej

 

Rok I
Semestr II
Historia myśli społecznej 2
Główne nurty filozofii współczesnej
Procesy ludnościowe
Antropologia kulturowa
Moduł 2. – socjologia stosowana
Metody badań społecznych 1
Ochrona własności intelektualnej

 

 Rok II
Semestr III
Moduł 1. – teorie i koncepcje w naukach społecznych
Ekonomia
Moduł 2.- socjologia stosowana
Metody badań społecznych 2
Statystyka 1
Warsztat badacza 1: badania ilościowe
Warsztat badacza 2: badania jakościowe
Etyka społeczna i zawodowa
Moduł 3.- struktury i instytucje społeczne
Makrosocjologia 1
QDA Miner – analiza tekstu i obrazu
Analiza danych w SPSS

 

Rok II
SEMESTR IV
MODUŁ 1. TEORIE I KONCEPCJE W NAUKACH SPOŁECZNYCH
Współczesne teorie socjologiczne
Polska myśl socjologiczna
MODUŁ 2. SOCJOLOGIA STOSOWANA
Statystyka 2
Projekt badawczy
Redagowanie tekstu naukowego
MODUŁ 3. STRUKTURY I INSTYTUCJE SPOŁECZNE
Makrosocjologia 2
Mikrosocjologia

Kursy do wyboru

Desk research w praktyce  

LUB

Socjologia procesów symbolicznych

Sztuka raportowania 

LUB

Translatorium językowe

Wykład ogólnouczelniany:

Do wyboru dwa wykłady w języku polskim lub jeden wykład w języku obcym

Język obcy B-2
Wychowanie fizyczne

SEMESTR V

MODUŁ 3. STRUKTURY I INSTYTUCJE SPOŁECZNE
Socjologia zmian społecznych
Socjologia kultury
Socjologia miasta
Komunikacja – kryminologia -społeczeństwo

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe 1

Wykład ogólnouczelniany:

Do wyboru dwa wykłady w języku polskim lub jeden wykład w języku obcym

Socjologia wychowania i edukacji LUB Socjologia rodziny
Polityka społeczna LUB Cultural Studies 1. Reading Cultural Texts

Teorie narodu i etniczności

LUB  Cultural Studies 2. Individual and Collective Identity

SEMESTR VI

MODUŁ 3. STRUKTURY I INSTYTUCJE SPOŁECZNE
Współczesne społeczeństwo polskie
Socjologia płci i seksualności
Socjologia religii

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe 2
Socjologia migracji LUB  Teoria gier
Socjologia dewiacji i przestępczości LUB Socjologia zdrowia i choroby
Socjologia środków masowego przekazu  LUB Socjologia Internetu
Socjologia władzy i polityki LUB Socjologia organizacji i zarządzania

 

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Zmarł Profesor Wojciech Dadak

    Żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć jak wielkim żalem okryła nas wiadomość o nagłej śmierci wspaniałego prawnika, dobrego kolegi i znakomitego dydaktyka.
  • Nowy przekład pism neoplatonika Proklosa

    Pragniemy poinformować, iż dr Andrzej Serafin, organizator corocznego Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie, opublikował właśnie przekład pism neoplatonika Proklosa wraz z komentarzem.