Instytut Filozofii i Socjologii | Karty kursów Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Karty kursów Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

SEMESTR I

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Filozofia
Socjologia
Psychologia społeczna
Podstawy zarządzania
Historia europejskich doktryn artystycznych
Ochrona własności intelektualnej

SEMESTR II

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Kulturoznawstwo
Logika
Doktryny społeczno-polityczne
Estetyka
Podstawy prawa administracyjnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zajęcia do wyboru:

Pozyskiwanie funduszy europejskich LUB

Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowymi

Marketing lub Public Relations
Język obcy B-2

SEMESTR III

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej
Podstawy teorii kultury
Komunikacja społeczna
Prawo oświatowe
Zarządzanie przez cele

Zajęcia do wyboru:

Event management LUB Negocjacje biznesowe
Filozofia analityczna lub Prakseologia
Język obcy B-2
Wychowanie fizyczne

SEMESTR IV

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Filozofia kultury
Ekonomia
Logika pragmatyczna
Zarządzanie jakością
Prawa człowieka

Zajęcia do wyboru:

Metodologia badań empirycznych LUB Warsztat badacza
Socjologia wychowania i edukacji lub Historia oświaty
Współczesne systemy edukacji lub Aktualne tendencje w nauczaniu i wychowaniu
Język obcy B-2
Wychowanie fizyczne

SEMESTR V

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Dylematy moralne współczesnego świata
Organizacje pozarządowe, ich struktura i sposób zarządzania
Antropologia filozoficzna
Zarządzanie projektami

Zajęcia do wyboru:

Seminarium licencjackie 1
Translatorium
Prawa dziecka lub Edukacja dla społeczeństw obywatelskich
Hermeneutyka lub Filozofia człowieka XX w.
Wstęp do religioznawstwa lub Socjologia religii

SEMESTR VI

Zajęcia dydaktyczne – obligatoryjne

Instytucje oświatowe w Polsce i UE, ich organizacja i zarządzanie
Etyka biznesu
Etyka środowiskowa

Zajęcia do wyboru:

Seminarium licencjackie 2
Translatorium
Technologie informacyjne w zarządzaniu LUB Marketing internetowy
Socjologia społeczności lokalnych lub Polityka społeczna

 

Ważna informacja!

Aktualności

  • Zmarł Profesor Wojciech Dadak

    Żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć jak wielkim żalem okryła nas wiadomość o nagłej śmierci wspaniałego prawnika, dobrego kolegi i znakomitego dydaktyka.
  • Nowy przekład pism neoplatonika Proklosa

    Pragniemy poinformować, iż dr Andrzej Serafin, organizator corocznego Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie, opublikował właśnie przekład pism neoplatonika Proklosa wraz z komentarzem.