Przejdź do treści

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

Kierownik: dr hab. prof. UP Dorota Probucka
dr Dorota Czakon
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
dr Tomasz Cyrol
dr Dariusz Dąbek
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha
dr Mateusz Szast