Przejdź do treści

Katedra Ontologii i Metafizyki

Kierownik: dr hab. prof. UP Antoni Szwed
dr hab. prof. UP Paweł Sajdek
dr hab. prof. UP Adam Sawicki
dr Miłosz Puczydłowski
dr Andrzej Serafin

 

Referaty wygłoszone w roku akademickim 2018/2019 w ramach naukowej aktywności Katedry Ontologii i Metafizyki Instytutu Filozofii i Socjologii

 

22 listopada 2018 – Dr hab. Prof. UP Adam Sawicki: Wieloaspektowość pojęcia absurdu w filozofii Lwa Szestowa.

7 marca 2019 – Dr Andrzej Serafin: O dobru. Heideggerowska wykładnia Etyki Nikomachejskiej

25 kwietnia 2019 – Dr hab. Prof. UP Antoni Szwed: Ikonoklazm – tragiczne skutki pewnej ideologii.

25 maja 2019 – Dr Miłosz Puczydłowski: Karla Bartha interpretacja dowodu ontologicznego Anzelma