Przejdź do treści

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

Kierownik: dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur
dr Marta Juza
dr Tatiana Majcherkiewicz
dr Paulina Rojek-Adamek
dr Justyna Tomczyk