Instytut Filozofii i Socjologii

Kierunki i specjalności

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia Podyplomowe

Filozofia Filozofia Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Socjologia Socjologia Mediacje i Negocjacje
Etyka – Mediacje i Negocjacje Etyka – Mediacje i Negocjacje Nauczanie etyki
Polityka Społeczna
(Nowość 2019)
Polityka Społeczna
(Nowość 2019)
Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania
Kognitywistyka
(Nowość 2019)
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą