Instytut Filozofii i Socjologii | Etyka – mediacje i negocjacje | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Etyka – mediacje i negocjacje

 
Etyka – mediacje i negocjacje
studia licencjackie
stacjonarne i niestacjonarne
Etyka – mediacje i negocjacje
studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów Czas trwania: 4 semestry
Limit przyjęć: 70 (studia stacjonarne), 30 (studia niestacjonarne) Limit przyjęć: 45 (studia stacjonarne), 15 (studia niestacjonarne)
Kryteria rekrutacyjne: Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny, (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kryteria rekrutacyjne: Konkurs dyplomów.
Opis kierunku:
Kierunek ten przeznaczony jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę z zakresu etyki, teorii komunikacji, wybranych zagadnień psychologii i prawa, chcących jednocześnie realizować się w pracy w pasjonującym zawodzie mediatora lub negocjatora. Studia na poziomie licencjata stawiają na solidny humanistyczny fundament oraz praktyczne przygotowanie do pracy w sądach, placówkach oświatowych i gospodarczych oraz w każdej instytucji, w której wiedza z zakresu etyki, mediacji i negocjacji jest niezbędna.

Opis kierunku:

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób chcących uzupełnić posiadane wykształcenie o gruntowną wiedzę z zakresu etyki, teorii komunikacji, wybranych zagadnień psychologii i prawa oraz zdobyć kompetencje do pracy w pasjonującym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie mediatora i negocjatora. Absolwent tego kierunku zostanie przygotowany do pracy w sądach, placówkach oświatowych i gospodarczych oraz w każdej instytucji, w której wiedza z zakresu etyki, mediacji i negocjacji jest niezbędna. Jego praktyczne umiejętności zostaną oparte na mocnych, humanistycznych podstawach.

 

Harmonogram rekrutacji 2021-2022
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

 

Ważna informacja!

Aktualności