Instytut Filozofii i Socjologii | Polityka Społeczna | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Polityka Społeczna

Polityka Społeczna

Polityka Społeczna – studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Polityka Społeczna
studia licencjackie
stacjonarne i niestacjonarne
Polityka Społeczna
studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów Czas trwania: 4 semestry
Limit przyjęć: 40 (studia stacjonarne), 20 (studia niestacjonarne) Limit przyjęć: 30 (studia stacjonarne), 15 (studia niestacjonarne)

Kryteria rekrutacyjne: posiadanie świadectwa dojrzałości

• Nowa matura – wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu, spośród następujących: język polski, historia, matematyka, język obcy

• Stara matura – konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego

Kryteria rekrutacyjne: Studia przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub z dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów

Opis kierunku:

Studia licencjackie dają szansę na zdobycie i uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień społecznych.
Proponujemy wszechstronną ofertę dydaktyczną.
W planie studiów znajdują się m.in. kursy do wyboru (od II semestru), których tematyka uwzględnia zainteresowania naukowe studentów z danego rocznika.
Po zakończeniu nauki student będzie rozumiał oraz potrafił interpretować procesy społeczne zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie w zakresie polityki społecznej. Absolwenci studiów będą mieć szansę na zdobycie ciekawej pracy.

• studia bezpłatne
dla każdego zainteresowanego problematyką społeczną
• dla studentów w każdym wieku

Opis kierunku:

Studia magisterskie mają na celu doprecyzowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studenta w zakresie polityki społecznej.
Proponujemy interesującą ofertę dydaktyczną, np. kursy do wyboru, odnoszące się do aktualnych kwestii społecznych, w tym problemów w zakresie polityki społecznej. Ich tematyka jest ustalana na podstawie zainteresowań naukowych studentów z danego rocznika.

• studia bezpłatne
dla każdego zainteresowanego problematyką społeczną
• dla studentów w każdym wieku

Harmonogram rekrutacji 2021-2022
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

 

Ważna informacja!

Aktualności