Instytut Filozofii i Socjologii | Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

studia zarządzanie oświatą
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów
Limit przyjęć: 60 (studia stacjonarne), 15 (studia niestacjonarne)
Kryteria rekrutacyjne: Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów).

Opis kierunku:

Kierunek ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI umożliwia nie tylko zdobycie szerokiej specjalistycznej wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu i przywództwie, dotyczącej funkcjonowania organizacji w trzech sektorach gospodarki, lecz także nabycie kompetencji przyszłości niezbędnych w efektywnym zarządzaniu. Studenci uczą się m.in. krytycznego myślenia, komunikacji biznesowej, udzielania feedbacku, prowadzenia negocjacji, czy zarządzania projektami. Studia na ZOIOP prawdopodobnie jako jedyne w Polsce umożliwiają studentom praktyczne poznanie lean management, agile management, zarządzania zmianą oraz ośmiu strategii zarządzania i przywództwa, wykorzystywanych przez największych liderów na świecie. Ten kierunek to nie tylko wykłady, lecz także praktyczne warsztaty, kilkumiesięczne projekty, prezentacje, trzy języki obce do wyboru oraz możliwość uczestniczenia w unikatowych uczelnianych i międzyuczelnianych projektach doskonalących kompetencje. Proponowane przez IFIS studia to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i nauk humanistycznych, niezwykle cenionego przez pracodawców. Celem studiów jest wykształcenie nowej kadry menedżerów o szerokich horyzontach, z solidną wiedzą na temat strategii zarządczych w XXI w., uwrażliwionych na problematykę etyczną i społeczną.

Harmonogram rekrutacji 2020-2021
Szczegółowe informacje o kierunku dla kandydatów
Rejestracja online na studia

 

 

 

Ważna informacja!

Aktualności