Lista doktorantów

Rok akademicki 2018/2019

Lista Doktorantów w zakresie filozofii:

I rok

mgr Aleksandra Biegalska

mgr Roksana Cierzyńska

II rok

mgr Anna Bajer

mgr Alicja Kubica Famielec

mgr Marek Łyczka

mgr Jakub Palm

III rok

mgr  Jakub Figuła

mgr Iwona Gierłach

mgr Dominika Pawlik

mgr Adrian Powęska

IV rok

mgr Michał Ciechanowski

mgr Dariusz Gzyra

mgr Michał Haraburda

mgr Izabela Janda

mgr Paulina Mostek – Piątkowska

mgr Marcin Murzyn

mgr Piotr Płaneta

mgr Magdalena Świerczek-Gryboś

mgr Aleksandra Węgrecka