Instytut Filozofii i Socjologii

Lista doktorantów

Lista Doktorantów w zakresie filozofii:

I rok

mgr Anna Bajer

mgr Alicja Kubica Famielec

mgr Renata Michalik-Patrzykont

mgr Marek Łyczka

mgr Jakub Palm

II rok

mgr  Jakub Figuła

mgr Beata Grzegorczyk

mgr Dominika Pawlik

mgr Adrian Powęska

III rok

mgr Michał Ciechanowski

mgr Iwona Gierłach

mgr Dariusz Gzyra

mgr Michał Haraburda

mgr Marcin Murzyn

mgr Magdalena Świerczek

mgr Aleksandra Węgrecka

IV rok

mgr Izabela Janda

mgr Magdalena Kłeczek

mgr Aleksandra Krajewska

mgr Andrzej Król

mgr Paulina Mostek – Piątkowska

mgr Piotr Płaneta

mgr Magdalena Szczypenbejl – Tracz