Instytut Filozofii i Socjologii

Dr Miłosz Puczydłowski

Katedra Ontologii i Metafizyki

adres e-mail: milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

dyżur:
poniedziałek 17:45-18:30 (od 1.10.2018)
piątek 12:30-13:30, sala 264 (od 26.10.2018)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

filozofia religii i teologia (niemieckojęzyczne, XIX i XX wiek), sekularyzacja, tragedia grecka i zjawisko tragiczności

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA:

od 2016 – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2016 – doktorat obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012-2015 Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Akademia Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2015 Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ZAGRANICZNE STYPENDIA I POBYTY BADAWCZE:

2014 – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2013 – wymiana bezpośrednia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Wiedniu, Wydział Teologii Katolickiej, Uniwersytet w Wiedniu

2012 – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2009 – stypendium Erasmus: Wydział Humanistyczny i Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2008 – Krister Stendahl Fellow, Paideia The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Sztokholm, Jerozolima

PUBLIKACJE

Książki:
1. Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017.

Artykuły naukowe:

1. Katolicy w państwie liberalnego pluralizmu. Miesięcznik Znak wobec sekularyzacji (lata 1989-2000) [w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, June 2018, volume 8, number 1

2. Amicus Tischner [w:] Przegląd Polityczny, 139/40 2016, s. 66-68.

3. Filozofia Jürgena Habermasa wobec zwrotu postsekularnego [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XLIV, z. 1, s. 155-169.

4. Nauczyciel ironiczny – Søren Kierkegaard o pojęciu ironii u Sokratesa [w:] Nauczyciel akademicki – etos i warsztat, B. Bokus, E. Kosowska (red.), Piaseczno 2016, s. 39-48.

5. Friedrich Nietzsche wobec religii judeochrześcijańskiej [w:] Filozofia religii, Rok 2015 (II), nr 1, s. 83-122.

6. Czy w Polsce miała lub ma miejsce sekularyzacja? [w:] Studia z Filozofii Polskiej, tom 9 (2014), s. 257-267.

7. Akeda – dlaczego Bóg wystawił Abrahama na próbę? [w:] Racjonalia, Numer 1 (2011) s. 105-113.

8. Klasyczne pojęcie cnoty a zjawisko tragiczności – w poszukiwaniu cnoty tragicznej [w:] Kultura cnoty. Cnoty kultur, T. Ewertowski, S. Krawczyk (red.), Poznań 2010, s. 231-242.

9. Prawda w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II [w:] O prawdzie w horyzoncie myśli Jana Pawła II. Prace laureatów konkursu na esej „O prawdzie w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Kraków 2006.

Przekłady:
a) z języka niemieckiego:

1. Christoph Böttigheimer, Natura człowieka – znaczenie antropologii biblijnej dla dzisiejszego rozumienia człowieka – 15. Dni Tischnerowskie 2015 (do użytku wewnętrznego)

b) z języka angielskiego:

1. Louis Dupré, O naturalnym pragnieniu poznania Boga [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XL., Z.3, 2012, s. 131-143.

2. Rémi Brague, Czy życie warte jest przekazywania? [w:] Znak, październik 2011, nr 677, s. 68-74.

3. Omri Boehm, Związanie Izaaka. Religia i nieposłuszeństwo [w:] Znak, kwiecień 2011, nr 671, s. 109-119.

4. John Milbank, Tajemnica rozumu [w:] Znak, lipiec-sierpień 2010, nr 662-663, s. 60-87.

KURSY NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM:

Historia filozofii nowożytnej

Filozofia tragedii

Filozofia zła

Religia w społeczeństwie (post)sekularnym

Sekularyzacja

Translatorium (j. angielski)

Wprowadzenie do etyki

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

angielski – C2

norweski – C2

niemiecki – C1

rosyjski – A2

łacina, greka, starohebrajski – biernie, znajomość podstawowa

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA:

2018 Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości” za książkę „Religia i sekularyzm, Współczesny spór o sekularyzację”

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

bebop, hardbop, amatorska gra na trąbce, brydż, szachy, podróże autostopem, wędrówki górskie z namiotem, Norwegia i język norweski