Przejdź do treści

Opiekunowie roku

Studia Stacjonarne

Socjologia – I-stopnia

I rok – dr Małgorzata Krywult-Albańska

II rok – dr Grzegorz Dudka

III rok – dr Tomasz Warczok

 

Socjologia II-stopnia

I rok –   dr Paulina Rojek-Adamek

II rok – dr Anna Fiń

 

Etyka-mediacje i negocjacje – I-stopnia

I rok – dr Andrzej Warmiński

II rok – dr Marcin Urbaniak

III rok – dr Paweł Sznajder

 

Etyka-mediacje i negocjacje – II-stopnia

I rok – dr Paweł Wójs

II rok – dr Dariusz Dąbek

 

FILOZOFIA – I-stopnia

I rok – dr Andrzej Serafin

II rok – dr hab. Jakub Gomułka

III rok – dr Maciej Urbanek

 

FILOZOFIA – II-stopnia

I rok – dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

 

Zarządzanie Oświata i Organizacjami Pozarządowymi – I-stopnia

I rok – dr Grzegorz Kubiński

II rok – dr Mateusz Szast

III rok – dr hab. prof. UP Paweł Sajdek

 

Studia Nietacjonarne

Socjologia – I-stopnia

I rok – dr Tatiana Majcherkiewicz

II rok – dr Mirosław Boruta

III rok – dr Mirosław Boruta

 

 

Socjologia II-stopnia

I rok – dr Ewa Czerwieńska-Jakimiuk

II rok – dr Justyna Tomczyk

 

Etyka-mediacje i negocjacje – I-stopnia

I rok – dr Dorota Czakon-Tralski