Instytut Filozofii i Socjologii | Opiekunowie i starostowie 2020/2021 | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Opiekunowie i starostowie 2020/2021

Studia stacjonarne:

Etyka mediacje i negocjacje

I rok licencjat – dr Paweł Wójs pawel.wojs@up.krakow.pl

Starosta: Adrian Kowal adrian.kowal@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Miłosz Puczydłowski milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

Starosta: Zofia Łuczyn zofia.luczyn@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Andrzej Warmiński andrzej.warminski@up.krakow.pl

Starosta: Sandra Pasich sandra.pasich@student.up.krakow.pl

I rok SUM – dr Anna Szklarska anna.szklarska@up.krakow.pl

Starosta: Aleks Wilk aleks.wilk@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Dariusz Dąbek dariusz.dabek@up.krakow.pl

Starosta: Agnieszka Kojło agnieszka.kojlo@student.up.krakow.pl

 

Filozofia

I rok licencjat – dr Wojciech Hanuszkiewicz wojciech.hanuszkiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Kamil Losiak kamil.losiak@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Maciej Urbanek maciej.urbanek@up.krakow.pl

Starosta: 

III rok Licencjat – dr Andrzej Serafin andrzej.serafin@up.krakow.pl

Starosta: Marcin Piechota michal.piechota@student.up.krakow.pl

I rok SUM – dr Łukasz Kołoczek lukasz.koloczek@up.krakow.pl

Starosta: Michał Piech michal.piech@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Paweł Sznajder pawel.sznajder@up.krakow.pl

Starosta: Małgorzata Klimczyk malgorzata.klimczyk@student.up.krakow.pl

 

Kognitywistyka

I rok licencjat – dr hab. prof. UP Jakub Gomułka jakub.gomulka@up.krakow.pl

Starosta: Julia Mika julia.mika@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr hab. Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Starosta: Maja Ostaszewska maja.ostaszewska@student.up.krakow.pl

 

Polityka Społeczna

I rok licencjat – dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Starosta: Weronika Dulska weronika.dulska@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Bogdan Więckiewicz bogdan.wieckiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Dawid Bochenek dawid.bochenek@student.up.krakow.pl

 

Socjologia

I rok licencjat – dr Mirosław Boruta Krakowski miroslaw.borutakrakowski@up.krakow.pl

Starosta: Joanna Lemek joanna.lemek@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Anna Fiń anna.fin@up.krakow.pl

Starosta: Julia Kocoń julia.kocon@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Małgorzata Krywult-Albańska malgorzata.krywult-albanska@up.krakow.pl

Starosta: Oliwia Makuch oliwia.makuch@student.up.krakow.pl

I rok SUM – dr Justyna Tomczyk justyna.tomczyk@up.krakow.pl

Starosta: Emilia Harabin emilia.harabin@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Marta Juza marta.juza@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Gąsior karolina.gasior2@studentu.up.krakow.pl

 

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

I rok licencjat – dr Mateusz Szast mateusz.szast@up.krakow.pl

Starosta: Maria Plata maria.plata@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Starosta: Anna Łażewska anna.lazewska@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Duda karolina.duda4@student.up.krakow.pl

 

Studia niestacjonarne

Etyka mediacje i negocjacje

I rok licencjat – dr Andrzej Warmiński andrzej.warminski@krakow.pl

Starosta: Aleksandra Broś aleksandra.broś@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Andrzej Warmiński andrzej.warminski@up.krakow.pl

Starosta:

III rok licencjat – dr Dorota Czakon-Tralski dorota.czakon-tralski@krakow.pl

Starosta: Maria Kieres maria.kieres@student.up.krakow.pl

I rok SUM – dr Andrzej Warmiński andrzej.warminski@up.krakow.pl

Starosta: Sylwia Rożnawska sylwia.roznawska@student.up.krakow.pl

 

Socjologia

I rok licencjat – dr Grzegorz Dutka grzegorz.dutka@up.krakow.pl

Starosta: Magdalena Głowacka magdalena.glowacka1@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Grzegorz Dutka grzegorz.dutka@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Kuros karolina.kuros1@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Tatiana Majcherkiewicz tatiana.majcherkiewicz@up.krakow.pl

Starosta: 

I rok SUM – dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl

Starosta: Marzena Kaleta marzena.kaleta@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Tatiana Majcherkiewicz tatiana.majcherkiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Edyta Ukleja edyta.ukleja@up.krakow.pl

 

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

I rok licencjat – dr Aldona Guzik aldona.guzik@up.krakow.pl

Starosta: Anna Kowal anna.kowal1@student.up.krakow.pl