Instytut Filozofii i Socjologii | Opiekunowie i starostowie 2021/2022 | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Opiekunowie i starostowie 2021/2022

Studia stacjonarne:

Etyka mediacje i negocjacje

I rok licencjat – dr Paweł Sznajder pawel.sznajder@up.krakow.pl

Starosta:Wojciech Stoch wojciech.stoch@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Paweł Wójs pawel.wojs@up.krakow.pl

Starosta: Adrian Kowal adrian.kowal@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Antoni Płoszczyniec antoni.ploszczyniec@up.krakow.pl

Starosta: Zofia Łuczyn zofia.luczyn@student.up.krakow.pl

 

I rok SUM – dr Dariusz Dąbek dariusz.dabek@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Rogozik karolina.rogozik@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Anna Szklarska anna.szklarska@up.krakow.pl

Starosta: Aleks Wilk aleks.wilk@student.up.krakow.pl

 

Filozofia

II rok licencjat – dr Wojciech Hanuszkiewicz wojciech.hanuszkiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Kamil Losiak kamil.losiak@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Maciej Urbanek maciej.urbanek@up.krakow.pl

Starosta: Aleksandra Koczwara aleksandra.koczwara@student.up.krakow.pl

 

II rok SUM – dr Łukasz Kołoczek lukasz.koloczek@up.krakow.pl

Starosta: Michał Piech michal.piech@student.up.krakow.pl

 

Kognitywistyka

I rok licencjat – dr Magdalena Reuter magdalena.reuter@up.krakow.pl

Starosta: Radosław Salwach radoslaw.salwach@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr hab. prof. UP Jakub Gomułka jakub.gomulka@up.krakow.pl

Starosta: Michał Kaczmarek michal.kaczmarek@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr hab. Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Starosta: Julia Wiktorowicz julia.wiktorowicz@student.up.krakow.pl

 

Polityka Społeczna

II rok licencjat – dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Starosta: Kamil Giebał kamil.giebal@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Bogdan Więckiewicz bogdan.wieckiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Dawid Bochenek dawid.bochenek@student.up.krakow.pl

 

Socjologia

I rok licencjat – dr Marcin Gacek marcin.gacek@up.krakow.pl

Starosta:Łukasz Lubaś lukasz.lubas@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Mirosław Boruta Krakowski miroslaw.borutakrakowski@up.krakow.pl

Starosta: Joanna Lemet joanna.lemet@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Anna Fiń anna.fin@up.krakow.pl

Starosta: Marcelina Kocoń marcelina.kocon@student.up.krakow.pl

 

I rok SUM – dr Ewa Albińska ewa.albinska@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Litewka karolina.litewka@student.up.krakow.pl

II rok SUM – dr Justyna Tomczyk justyna.tomczyk@up.krakow.pl

Starosta: Emilia Harabin emilia.harabin@student.up.krakow.pl

 

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

I rok licencjat – dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha tatiana.krawczynska-zaucha@up.krakow.pl

Starosta: Gabriela Jarek gabriela.jarek@student.up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Mateusz Szast mateusz.szast@up.krakow.pl

Starosta: Wiktoria Pstrasińska wiktoria.pstrasinska@student.up.krakow.pl Daniel Janosik daniel.janosik@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Starosta: Anna Łażewska anna.lazewska@student.up.krakow.pl

 

 

Studia niestacjonarne

Etyka mediacje i negocjacje

I rok licencjat – dr Dorota Czakon-Tralski dorota.czakon-tralski@up.krakow.pl

Starosta: Jadwiga Makuch  jadwiga.makuch@up.krakow.pl

e-mail grupowe: etykaup2021@gmail.com

II rok licencjat – dr Tomasz Cyrol tomasz.cyrol@up.krakow.pl

Starosta: Aleksandra Broś aleksandra.broś@student.up.krakow.pl

III rok licencjat –

Starosta:

II rok SUM –

Starosta: Marcin Janas marcin.janas1@student.up.krakow.pl

 

Socjologia

I rok licencjat – dr Małgorzata Krywult-Albańska malgorzata.krywult-albanska@up.krakow.pl

Starosta: Pawlik Karolina karolina.pawlik@up.krakow.pl

II rok licencjat – dr Grzegorz Dutka grzegorz.dutka@up.krakow.pl

Starosta: Julia Sermet julia.sermet@student.up.krakow.pl

III rok licencjat – dr Grzegorz Dutka grzegorz.dutka@up.krakow.pl

Starosta: Karolina Kuros karolina.kuros1@student.up.krakow.pl

 

I rok SUM – dr Tatiana Majcherkiewicz tatiana.majcherkiewicz@up.krakow.pl

Starosta: Agnieszka Płoskonka  agnieszka.ploskonka@up.krakow.pl

II rok SUM – dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl

Starosta: Marzena Kaleta marzena.kaleta@student.up.krakow.pl

 

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

II rok licencjat – dr Aldona Guzik aldona.guzik@up.krakow.pl

Starosta: Anna Kowal anna.kowal1@student.up.krakow.pl

 

 

Ważna informacja!

Aktualności