Przejdź do treści

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania.

Kraków, 26-27 lutego 2020

Zobacz program konferencji

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz współorganizatorzy:
Niżyński Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia
mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową Konferencję Naukową, „Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania”

Pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka.

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. Zmiany wywołane przebudową stosunków ekonomicznych, społecznych, politycznych sprawiły, że społeczeństwa te są par excellence społeczeństwami ryzyka. Następuje w nich multiplikacja ryzyka ekonomicznego, osobistego, technologicznego, społecznego, zdrowotnego, ekologicznego. Odpowiedzią społeczeństw mającą minimalizować zagrożenia jest kontestacja sił politycznych postrzeganych jako sprawców ryzyka, poparcie partii politycznych, które mogą zminimalizować owe ryzyka, eskapizm polegający na wycofaniu się w sferę prywatną lub emigracja, co jest widoczne szczególnie na Ukrainie. Zarówno w dyskursach akademickich, lecz także w debatach publicznych, coraz częściej pojęcie „konsolidacji” ustępuje miejsca „dekonsolidacji”, a demokracja liberalna konfrontowana jest z jej nieliberalną wersją. Historia jeszcze się nie skończyła i dzisiaj, analizując zmiany zachodzące w obu krajach, trudno jest przewidzieć, jaki będą miały kierunek, jaki przybiorą kształt oraz jakie wywołają konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej. Warto też podkreślić, że współcześnie oba państwa łączy o wiele więcej niż w przeszłości. Polska stała się beneficjentem kryzysu społecznego na Ukrainie. Masowa emigracja edukacyjna i zarobkowa z Ukrainy do Polski stawia oba państwa przed poważnymi wyzwaniami natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej, etycznej i politycznej.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli Polski i Ukrainy. W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

 • Migracja
 • Rynek pracy
 • Edukacja
 • Nierówności społeczne
 • Konflikty społeczne
 • Kondycja moralna
 • Religijność
 • Trauma (post)transformacyjna i wojenna
 • Demografia i struktura ludności
 • Media i komunikowanie masowe
 • Integracja społeczna imigrantów
 • Kobiety w społeczeństwie obywatelskim
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji
 • Tożsamość narodowa n a styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia
 • Konsolidacja i dekonsolidacja demokracji
 • Radykalizacja poglądów
 • Populizm i demagogia

Wymienione obszary tematyczne nie wyczerpują całej problematyki społecznych problemów, przed jakimi stoją oba społeczeństwa. Oczekujemy, że dzięki Państwa zgłoszeniom uzupełnimy listę problemów, nad którymi należy się zastanowić
oraz poddać systematycznej i pogłębionej refleksji naukowo-badawczej.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Mateusz Kamionka,  Uniwersytet Pedagogiczny- przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny
dr Justyna Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny
dr Łukasz Stach, Uniwersytet Pedagogiczny

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Mateusz Kamionka
mattkamionka@gmail.com
tel. +48 506919441
www.facebook.com/mateusz.kamionka.9

 

Patronat konferencji:

 

 

 

 

Aktualności

 • TARGI PRACY

  targi-pracy-2022-program Chcesz się dowiedzieć więcej o aktualnej sytuacji na rynku pracy?
 • Conference Schedule

  November, 24th (Thursday) 9:30 - opening speech PL 10:00 - 11:00 -
 • Pierwsi absolwenci kognitywistyki

  Kierunek Kognitywistyka w IFiS na UP otworzył się w 2019 roku. Z dumą informujemy, że w tym roku pierwsi absolwenci kognitywistyki opuścili mury naszej uczelni. Wczoraj odbyła się ostatnia ob
 • Fuge of melancholy – Conference

  We would like to invite you to participate in an interdisciplinary scientific conference on the theme of melancholy. Melancholy, with its very long history and changing con
 • Interdyscyplinarna konferencja „Fuga melancholii”

  Interdyscyplinarna Konferencja  Fuga Melancholii - Philosophy & Beyond 24–26 listopada 2022 Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Studenckie ABC

  Studenckie A...B