Przejdź do treści

Pracownia Badań Społecznych

Badania społeczne stanowią ważny element społeczeństwa obywatelskiego i współczesnej kultury. Dostarczają one wiedzy o postawach i opiniach społeczeństwa. Mogą stanowić podstawę kształtującej się opinii publicznej. Wyniki badań społecznych są ważnym głosem w publicznych debatach i coraz częściej stanowią przyczynek do ich rozpoczęcia.

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie systematycznie gromadzi i analizuje dane dotyczące problematyki społecznej, kulturowej, gospodarczej i politycznej. Przy opracowywaniu badań i analiz współpracujemy z renomowanymi instytutami badawczymi. Posiadamy własne zaplecze badawcze (infrastruktura badawcza, specjalistyczne oprogramowanie) oraz duży kapitał wiedzy i doświadczenia, co sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć kompetentnych i rzetelnych opracowań.

Zapraszamy do współpracy media, samorządy lokalne, firmy i przedsiębiorców, instytucje edukacyjne, badawcze i organizacje pozarządowe.

Szczegółowe pytania na temat naszej oferty badawczej prosimy kierować do specjalisty ds. klienta– dra Grzegorza Dutki (email: pbs@up.krakow.pl, tel. 695 612 936).