Przejdź do treści

Dr Magdalena M. Baran

Dr Magdalena M. Baran

Adiunkt

Katedra Filozofii Społecznej

TYTUŁ NAUKOWY I STANOWISKO

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

adiunkt

 

KONTAKT:

magdalena.baran@up.edu.pl

mmbaran@liberte.pl

 

SPECJALNOŚĆ: filozofia polityki, filozofia wojny, etyka stosowana, historia idei

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: etyka praktyczna związana z filozofią wojny, odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych, dylematy filozofii polityki, prawo konfliktów zbrojnych, etyka rządu.

 

BIOGRAM NAUKOWY:

2014 – doktorat na podstawie rozprawy „Pytając o wojnę sprawiedliwą – od Carla von Clausewitza do Michaela Walzera” (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, promotor prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko),

2004 – magisterium z filozofii (Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie).

 

STAŻE I STYPENDIA:

 • 2016 – Uniwersytet w Murcji, Hiszpania (wykłady gościnne),
 • 2015 – Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, Niemcy (kwerenda biblioteczna),
 • 2014 – Uniwersytet w Siegen, Niemcy (staż naukowy),
 • 2013, 2007 – Széchenyi István University, Győr, Węgry (wykłady gościnne),
 • 2006 – 1st International Alumni Summer Scholl in Philosophy and Politics: On Solidarity organizowana przez Instytut Nauk o Człowieku we Wiedniu (IWM), Cortona, Włochy,
 • 2005 – Uniwersytet Wiedeński i Modernpolitics Akademie we Wiedniu (stypendium ÖVP),
 • 2004 – Visegrad Summer School, Kraków, Polska,
 • 2003 – International Summer School in Philosophy and Politics: Challenges to Democracy organizowana przez Instytut Nauk o Człowieku we Wiedniu (IWM), Cortona, Włochy.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Współczesna myśl polityczna i społeczna
 • Filozofia polityki
 • Filozofia wojny
 • Socjologia moralności
 • Wprowadzenie do etyki
 • Bioetyka
 • Filozofia kultury
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Laboratorium filozoficzne
 • Translatorium filozoficzne (j. angielski/ j. niemiecki)
 • Dziennikarstwo w działaniu

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą, Biblioteka Liberté, Łódź 2018,
 • Oblicza wojny. Problemy moralne współczesnych wojen, Arbitror, Warszawa 2018.

Monografie pod redakcją

 • Transregional Versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of National States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century, pod red. Michala Vita i Magdaleny M. Baran, seria: Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ibidem Verlag & Columbia Univeristy Press, Stuttgart 2017,
 • Szczęście i radość w relacjach społecznych, numer specjalny czasopisma „Logos i Ethos” pod red. Joanny Mysony Byrskiej i Magdaleny M. Baran, UPJPII 2016,
 • „Res Publica Nowa – Are We East Or West?”, wydanie specjalne kwartalnika „Res Publica Nowa” pod red. Magdaleny M. Baran, 2009.

 

Artykuły w czasopismach

 • Kobieta na arenie. Kobiety a etyka w służbie wojskowej, „Civitas. Studia z filozofii polityki” nr 21, 2017, s. 1-14,
 • Nieprawowitość państwa a zgoda na interwencję,„Filo-sofija” nr 37 (2017/2/I), s 45-54,
 • Reasoning and Moderation as Principles of International Humanitarian Law (part 1),              w numerze specjalnym kwartalnika „Logos i Ethos”, red. Joanna Mysona Byrska i Magdalena M. Baran, UPJPII, Kraków 2017, s. 191-208,
 • Pamięć o wojnie a poczucie bezpieczeństwa, „Res Publica Nowa”, Nr 3/2017 229/rok XXX, s. 44-47,
 • Sprawiedliwość z budowanie wspólnoty, „Prekseologia” 158, t.2/2016, s. 121-136 (13 pkt),
 • Prawowitość państwa jako warunek pokojowej koegzystencji, „Filo-sofija” nr 29 (2015/2/II), rok XV, s. 193-204,
 • Huśtawka polskiej tożsamości [w:] „Res Publica Nowa” nr 3/2015 221/rok XXVIII, s. 93-97.
 • Wojna arcyludzka, „Res Publica Nowa”, 1/2014 (214/XXVII),
 • Mezi obry – několik slov a Střední Evropě , „Listy”, 1/2014, s. 41-45,

 

Artykuły/rozdziały w pracach zbiorowych

 • „Factors Driving National Building Process after 1918 and Their Implications” [w:] Transregional Versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of National States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century, pod red. Michala Vita i Magdaleny M. Baran, seria: Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ibidem Verlag, Stuttgart 2017,
 • „Memory as a Tool of Just War” [w:] Memory: Forgetting and Creating pod red. Wojciecha Owczarskiego, Amandy Chalupy i Zofii Ziemann, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 177-186,
 • „Nienawiść jako narzędzie wojny” [w:] Nienawiść w życiu publicznym pod red. Joanny Mysony Byrskiej i Jakuba Synowca, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015, s. 135-152,
 • „Dobry człowiek patrzy na wojnę” [w:] Etyka i dobro pod red. Doroty Probuckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 71-81,
 • „Wojna z mojego domu. Niemieckich kobiet widzenia wojny” [w:] Kobiety i/a doświadczenia wojny 1914-1945 i później pod red. Małgorzaty Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2015, s. 171-184.
 • „Wojenne manipulacje mediów” [w:] Dialog w mediach. Od fikcji do show pod red. Michała Drożdża, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2015, s. 337-348.
 • „Rzetelni opowiadacze i turyści makabry – pytając o język relacji i korespondencji wojennej” [w:] Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka w mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Jadwigi Skrzypek-Faluszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 132-148.
 • „Moralne zaangażowanie w wojnę” [w] Rozum, świat, zaangażowanie, Magdalena Żardecka-Nowak i Witold Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 192-203,

 

Publicystyka

 • zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Liberté!,
 • ponad 80 felietonów o krajach Grupy Wyszehradzkiej i ponad 60 tekstów dot. kultury, literatury i sztuki oraz recenzji dla tygodnika „Kultura Liberalna” (od marca 2009), pozostałe publikacje w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, na platformie medialnej Eurozine oraz na portalach internetowych w różnych krajach (publikowane w językach: angielskim, hiszpańskim, słowackim czeskim, węgierskim).

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE: literatura, opera, sztuka, fotografia, podróże.