Przejdź do treści

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Dr hab. Krzysztof Czekaj – profesor nadzwyczajny UP,   Rozprawa habilitacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. Obszar zainteresowań zawodowych to: socjologia miasta, socjologia problemów społecznych, w tym diagnozy problemów społecznych (autor i współautor ponad 20 opracowań monograficznych problemów miast górnośląskich wraz z mapami), kryminologia, polityka społeczna, praca socjalna, planowanie społeczne, socjologia grup dyspozycyjnych. Specjalista w dziedzinie kryminologii (przestępczość osądzona), polityki samorządowej, konsultant, metodyk pracy socjalnej i praktyk w pomocy społecznej. W swoich badaniach koncentruje się na problemach społecznych w miastach polskich, w szczególności Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski, wykorzystując wypracowaną przez siebie unikalną metodę map problemów społecznych wraz z diagnozami zjawisk i problemów społecznych służących wypracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i polityki społecznej (w tym zjawiska przestępczości dorosłych i nieletnich oraz wykroczeń). Autor i współautor 20 książek, m.in. monografii miast: Katowice (2012), Bielsko-Biała (2012), Ruda Śląska (2009), Świętochłowice (2006), Częstochowa (2005), Gliwice (2002) Autor, współautor i redaktor 20 książek i ponad 95 artykułów opublikowanych w Polsce, USA (np. The Chicago School of Sociology’s heritage in Polish sociology. W: The Tradition of the Chicago School of Sociology. Red. Luigi Tomasi. W. Ashgate. Aldershot – Sydney1998,1999)., Rep. Włoskiej (np. L’eredita della sociologia della Scuola di Chicago alla sociologica polacca. W: La Scuola sociologica di Chicago. La teoria implicita. Red. Luigi Tomasi. Wstęp E. Shils. W. FrancoAngeli s.r.l. Milano, Italy 1997.), Wielkiej Brytanii, Danii (Aarhus).

Wypromowany 1 doktor oraz recenzent w 2 procesach habilitacyjnych a także 4 recenzje w przewodach doktorskich.

Recenzent wydawniczy wielu wydawnictw Uniwersyteckich.

2016:

ADVANCES IN EUROPEAN BORDERLANDS STUDIES. Editors: Elżbieta Opiłowska, Zbigniew Kurcz and Jochen Roose. German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University, Nomos: Baden-Baden 2016.;

2015:

 1. Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta (Red.), Uczestnicy – konsumenci – Mieszkańcy. Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Wyd. naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015. s. 309.
 1. Barbara Wiśniewska-Paź (red.) Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 2015, s. 399.
 1. Iwona Bąbiak, Katarzyna Gmaj, (Red.) Namaste Polsko! Sytuacje i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce. Wyd. Scholar, Warszawa 2015.

2014:

 1. Anna Karwińska, Agnieszka Brzosko-Sermak, Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 149
 2. Andrzej Kościołek, Zrównoważony rozwój, przemiany społeczne i
  cywilizacyjne na początku XXI wieku w regionie świętokrzyskim,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2014, s. 265.

2013:

 1. Krzysztof Frysztacki, (Red.): Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie.” ŚIN. Opole 2013,
 2. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, B. Jankowski :„Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy.” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
 3. Anna Rutkowska, „Indywidualne efekty systemowych projektów socjalnych.”

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Bydgoszcz 2013,

2012: Kamiński T. (red.) „Politologia – polityka społeczna –Praca socjalna”

         Wyd. Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

2011:

 1. Piątek K., Szymańska-Zybertowicz K., (red.), „Profesjonalna praca socjalna”, Wyd. Edukacyjne AKAPIT Toruń 2011;

2010:

 1. Kłopot S. W., Błaszczyk M., Pluta J. „Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia” T. 1-2; Wrocławska Diagnoza Społeczna, Wydawnictwo Scholar Warszawa 2010.
 2. Mateusz Błaszczyk, Stanisław W. Kłopot, Jacek Pluta: „Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia.” Wydawnictwo Scholar Warszawa 2010.
 3. Marek Bodziany, Katarzyna Dojwa, Jan Maciejewski (red.) GRUPY DYSPOZYCYJNE W OBLICZU WIELKIEJ ZMIANY. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych.” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 2010/9,

 

Recenzent prestiżowych czasopism naukowych w PolscePrzegląd Socjologiczny [Wyd. Uniwersytetu ŁódzkiegoZeszyty Pracy Socjalnej (UJ Kraków od. 2015), Poznańskie Roczniki Socjologii Rodziny (UAM Poznań), Folia Sociologica (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego), Forum Socjologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Zeszyty naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W Wielkiej Brytanii (Ethnic and Racial Studies).

Laureat prestiżowej indywidualnej nagrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie socjologii im. Ludwika Krzywickiego w roku 2010 za pierwszą polskojęzyczną, socjologiczną monografię pt. Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. (GWSH 2007).

W załaczeniu spis publikacji.

Academic CV in English