Instytut Filozofii i Socjologii | Długosz | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Specjalność: 
socjologia młodzieży, socjologia edukacji, socjologia pogranicza, trauma społeczno-kulturowa.

Zainteresowania badawcze:
Nierówności edukacyjne, przemiany pokoleniowe młodzieży, strategie życiowe młodzieży, integracja studentów ukraińskich w Polsce, trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, psychospołeczne skutki pandemii COVID-19.

Aktualnie realizuje i kieruje dwoma grantami międzynarodowymi dotyczącymi problematyki edukacyjnej w warunkach pandemii COVID-19.

Pierwszy grant „Preventing post-COVID Social Exclusion Together” realizowany wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier przyznany przez Fundusz Wyszehradzki dotyczy badania nierówności edukacyjnych wywołanych przez pandemię na terenach peryferyjnych.

Drugi grant przyznany przez NAWA „Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools” dotyczy realizacji badań wśród uczniów w Polsce i na Ukrainie w celu identyfikacji barier utrudniających powrót do szkoły po długim okresie zdalnej edukacji.

Badania są realizowane wspólnie z partnerami z Ukrainy z Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Międzynarodowym Instytutem Socjologii w Kijowie.

Biogram naukowy:

 • 2018: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Strategie życiowe młodzieży na pograniczu Polsko-Ukraińskim”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999: Magister socjologii. Praca magisterska „Psychospołeczne konsekwencje zmiany ustrojowej wśród młodzieży”. Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biogram zawodowy:

 • 2019-2021, Wicedyrektor IFiS, Profesor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (podsumowanie działań)
 • 2018 – 2019, Adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2007 – 2018, Adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • 2006 – 2007, Asystent, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 2006 – 2018, Starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 10.2012-02.2013
 • Universidade de Brasilia, Departamento de Sociologia (SOL) 15-27.04.2013
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski 26.05.2014-6.06.2014
 • Uniwersytet Lwowski 7.09.2015-11.09.2015
 • Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 16.04.2018-20.04.2018
 • Euroacademy w Tallinie 11.06.2018-15.06.2018
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie 1.10.2018-31.10.20118
 • Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowy Instytut Socjologiczny w Kijowie 12-17.07.2021

Funkcje:

Recenzent:

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Studia Socjologiczne
 • Przegląd Socjologiczny
 • Rocznik Lubuski
 • Edukacja IBE
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Zeszyty Pracy Socjalnej UJ
 • Konteksty Społeczne
 • Zeszyty Naukowe KUL
 • Edukacja Międzykulturowa
 • Zoon Politykon
 • Personality and Individual Differences
 • International Journal of Environmental Research and Public Health
 • Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy
 • Sustainability
 • Healthcare
 • Frontiers in Psychiatry
 • Journal of Health Psychology
 • Hungarian Educational Research Journal
 • Education Sciences

Publikacje

Doświadczenia badawcze

Udział w konferencjach

Ważna informacja!

Aktualności