Przejdź do treści

Dr Grzegorz Dutka

Dr Grzegorz Dutka

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

grzegorzdutka123@gmail.com

pok: 305

ORCID: 0000-0001-5652-4362

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: socjologia migracji, socjologia społeczności lokalnych, metody i techniki badań, realizacja projektów badawczych i ewaluacyjnych

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2003 – magisterium, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski

2003-2008 – studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce, filozofii i socjologii; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski

2013 – doktorat; Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski (Między migracją niepełną a zakorzenieniem w miejscu zamieszkania. Strategie życiowe młodych raciborzan; Promotor: Prof. zw. dr Hab. Zbigniew Kurcz)

KRÓTKI BIOGRAM ZAWODOWY:

2004-2013 – nauczyciel akademicki (stanowisko: lektor): Instytut Studiów Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

2014 -2016 – socjolog, badacz, project manager ds metodologii (firma badawcza Biostat sp.j./Biostat sp. z o.o., Rybnik)

2016-nadal – adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; specjalista ds. zamówień w Pracowni Badań Społecznych IFIS UP

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 

  • Projekt badawczy
  • Metody i techniki badań
  • Metody badań społecznych
  • Badania społeczne i marketingowe

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Grzegorz Dutka, Młodzi Polacy w Londynie. Społeczne i kulturowe konsekwencje życia na emigracji po 1989 roku, „Przegląd Polonijny” 2006, nr 1, s.89-118.

Grzegorz Dutka, Młodzi Polacy w Londynie. Strategie adaptacyjne na emigracji w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (w:) „Zeszyty Naukowe WWSZiP” nr 8 (Refleksje społeczno-gospodarcze. Metodologia, badania empiryczne, red. J. Żurko), Wałbrzych 2006, s.117-150.

Grzegorz Dutka, Obywatelskość młodych raciborzan w dobie zagranicznych migracji niepełnych. Komunikat z badań (w:) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Kracher, R. Morawski, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2007, s. 143-152.

Grzegorz Dutka, Migranci niepełni – beneficjenci czy wykluczeni? Migracje niepełne w biografiach młodych raciborzan. Strategie partycypacyjne czy marginalizacyjne na śląskim pograniczu kulturowym? (w:) Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wielokulturowość – Współpraca – Wymiana, red. E. Jurczyńska-McCluskey, K. Piątek, P. Bałdys, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2007, s. 441-454.

Grzegorz Dutka, [książka] Strategie migracyjne młodych Polaków w okresie poakcesyjnym. Konteksty lokalne i regionalne (na przykładzie mieszkańców średniego miasta), Officina Simonidis, Zamość 2014

Grzegorz Dutka, Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych : poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 4, s. 67-80

Grzegorz Dutka, Wsparcie archiwów społecznych w digitalizacji, cyfryzacji i systematyzacji zasobów a zachowanie pasji kolekcjonerskich (rec.), „Studia Sociologica” 2017, Z. 9, vol. 1, s. 178-191

Grzegorz Dutka, Aldona Guzik, The role of devices and their functionalities in creating social shopping contexts, IEEE Xplore, 24 December 2018, //ieeexplore.ieee.org/document/8584623

Grzegorz Dutka, Aldona Guzik, Between actual and virtual reality. Technologies and functionalities of devices in the buying process from the perspective of (Polish) consumers, „Studia Humanistyczne AGH” 2019, T. 18/3, s. 75-89

Grzegorz Dutka, Innowacje i innowacyjność w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Perspektywa liderów lokalnych województwa małopolskiego (w:) Zarządzanie Zmianą. Innowacje – Organizacje – bezpieczeństwo (red.) Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE (realizowane w ramach zatrudnienia w firmie badawczej (autorstwo/współautorstwo):

Ewaluacja projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, Rybnik 2014 [dla] Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Badanie ewaluacyjne ex-post w projekcie systemowym pn. „Wsparcie osób z niewidomych na rynku pracy III” realizowanym w ramach POKL 2007-2013, Rybnik 2014 [dla] PFRON

Diagnoza obszaru LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Rybnik 2015 [dla] LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Badanie ewaluacyjne ex-post Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Rybnik 2015 [dla] LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Raport z badania ewaluacyjnego wdrażania LSR obszaru „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”, Rybnik 2015 [dla] LGD Partnerstwo Izerskie

Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat i więcej w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego, Rybnik 2015 [dla] Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim, Rybnik 2015 [dla] Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Projekty dla przedstawicieli sektora prywatnego (badania rynkowe i marketingowe, badania satysfakcji pracowników i klientów)