Przejdź do treści

Dzięglewski

Dzięglewski

                                                       

SPECJALIZACJA:

Socjologia migracji (integracja, migracja powrotna, skutki społeczno-kulturowe i ekonomiczne, transfery społeczno-kulturowe migrantów), media (wizerunek, narracja), studia kulturowe, socjologia kultury (tożsamość społeczno-kulturowa, etniczność, socjologia literatury), metodologia badań społecznych (wykorzystanie narzędzi CAQDAS, badania z zakresu UX-Design)

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2000 – magister filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialna) – praca magisterska: Postawy młodzieży w latach sześćdziesiątych na podstawie filmu Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje”(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • 2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii – praca doktorska: Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego jako źródło poznania innych społeczeństw i ich kultur (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Praca badawczo-dydaktyczna w School of Life Sciences (Dublin Business School) w Dublinie w latach 2005-2008
 • Rekonesans badawczy związany z działalnością organizacji pozarządowych w Mukono, Uganda, Afryka Wschodnia, grudzień 2007-styczeń 2008
 • 2012 – studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • 2012 – certyfikat Certified Project Management Associate (International Project Management Association, LEVEL D)
 • Od 2013 roku –  Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii
 • Od 2015 roku – Kierownik Pracowni Badań Społecznych
 • 2020 – doktor hablitowany w dziedzinie Nauki Społeczne dyscyplinie Nauki Socjologiczne
 • od 2020 roku – Dyrektor Centrum Badań i Innowacji inLAB

NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • 2005: Nagroda Wydawnictwa Naukowego KUL za pracę doktorską
 • 2019: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Zajęcia w języku polskim: Wstęp do socjologii, Makrostruktury społeczne,  Socjologia migracji, Socjologia kultury, Studia kulturowe, QDA Miner – analiza tekstu i obrazu, Translatorium

Zajęcia w języku angielskim: (School of Life Sciences): Cultural Studies, Introduction to Social Sciences, Economy and Society, Introduction to Semiotics, Material Culture and Consumption, Culture and Body

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Książki:

Prace pod redakcją:

Artykuły w   czasopismach i pracach zbiorowych:


Artykuły popularnonaukowe/recenzje:

 • Literatura w gorsecie socjologii kulturowej Pierre’a Bourdieu (recenzja z: Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka, Jan Sowa i Tomasz Warczok, Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań), STUDIA SOCJOLOGICZNE 2015, nr 5, s. 253–263
 • Zabawy w „złotej klatce”, LITERATURA LUDOWA 2012, nr 2, s. 47-50
 • Stara Praga, Kafka i czeskie disco-polo, AKCENT 2000, nr 3(81), s. 187-193
 • Hrabia de Toulouse. Legenda Montremartre’u, AKCENT 2001, nr 1-2 (83-84), s. 255-260

Ważniejsze raporty badawcze:

Projekty badawcze: