Instytut Filozofii i Socjologii | Gomułka | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Dr hab. Jakub Gomułka

Dr hab. Jakub Gomułka

Profesor Nadzwyczajny

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

jakub.gomulka@gmail.com

pok: 264

publikacje:


dyżury: Proszę o kontakt drogą emailową – spotkania będą umawiane indywidualnie.

Wybrane publikacje: https://up-krakow.academia.edu/JakubGomulka

 

 

SPECJALNOŚĆ: myśl Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema, historia filozofii analitycznej, filozofia religii, umysłu, kultury, języka i nauk formalnych, neopragmatyzm.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

2009 – stopień doktora filozofii uzyskany na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2009 – tytuł zawodowy inżyniera informatyki uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Opolskiej

2017 – stopień doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2009-2017 – pracownik dydaktyczno-naukowy w Katedrze Filozofii Boga WF UPJPII

2017-obecnie – pracownik dydaktyczo-naukowy w Katedrze Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki UP

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:

Członek Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii

 

WYKŁADY I STAŻE ZAGRANICZNE:

Swansea (Walia) – pobyt badawczy w Swansea University (grant promotorski Ministerstwa Nauki, 2007)

Granada (Hiszpania) – praktyka dydaktyczna w Instituto de Filosofía Edith Stein (Erasmus+, 2017)

Zurych (Szwajcaria) – wykład w Philosophische Seminar UZH (zaproszenie ze strony gospodarzy, 2019)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Filozofia umysłu

Logika

Logika pragmatyczna

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

książki:

 • Gramatyka wiary. Dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2011
 • Rachunek. Filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2016

artykuły:

 • Zagadnienie heterologiczności w pracach Nathaniela Lawrence’a i Gilberta Ryle’a, „Semina Scientiarum”, nr 8 (2009), s. 45-55
 • Ateizm Wittgensteina, w: J. Guja (red.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Libron, Kraków 2012, s. 167-184
 • Semantyka anzelmiańskiego Imienia Boga, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr XL/3 (2012), s. 5-22
 • Wittgensteinian Philosophy of Religion as A Kind of Apophatic Theology, „Studia Religiologica”, nr 45 (2012), s. 165-172
 • Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne?, w: Z. Sajdek, D. Bentke (red.), (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga, WN UPJPII, Kraków 2013, s. 9-36
 • Wittgenstein i zagadka Anzelma, „Analiza i Egzystencja” nr 23 (2013), s. 71-98
 • Some Arguments for the Operational Reading of Truth Expressions, współautorstwo z Janem Wawrzyniakiem, „Analiza i Egzystencja” nr 24 (2013), s. 61-86
 • Problem umysł-ciało: misterianizm i metamisterianizm, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” nr 7 (2013), s. 67-90
 • Karol Tarnowski: de la phénoménologie à la métaphysique de l’espoir, w: J. Gomułka, K. Tarnowski, A. Workowski (red.), Phénoménologie polonaise et le christianisme, Editions du Cerf, Paryż 2015, s. 503-522
 • Matematyka w Traktacie logiczno-filozoficznym. Szeregi form, status równań i podmiot metafizyczny, „Filozofia Nauki” nr 94/2 (2016), s. 77-93
 • Futurologia chrześcijaństwa według Stanisława Lema. Rozważania wokół „Podróży dwudziestej pierwszej”, „Ethos”, nr 115 (2016), s. 198-213
 • Аргумент Станислава Лема против пари Паскаля, w: Третьи Лемовские Чтения. Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием памяти Станислава Лема 24-26 марта 2016 г., Издательство Самарского университета, Самарa 2016, s. 335-351
 • Ponowoczesność jako kryzys. Filozofia kultury Stanisława Lema, w: Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2016, s. 55-72
 • The Liar Paradox from the Wittgensteinian Perspective, współautorstwo z Janem Wawrzyniakiem, „Studia Semiotyczne” nr 31 (2017), s. 179-199
 • Bernard Suits: Konik Polny. Gry, życie i utopia (recenzja), „Argument: Biannual Philosophical Journal” nr 7, z. 2 (2017), s. 387-391
 • Theistic and Atheistic Picture-Metaphors in Our Culture: Wittgensteinian Inspirations, w: Carl Humphries, Walter Schweidler (red.), Wittgenstein, Philosopher of Cultures, Academia Verlag, Sankt Augustin 2017, s. 29-42
 • The other Wittgenstein. Philosophical implications of the Movements of Thought and their relation to the development of Wittgenstein’s „official” philosophy, w: Ilse Somavilla, Carl Humphries, Bożena Sieradzka-Baziur, Wittgensteins Denkbewegungen (Tagebücher 1930-1932/1936-1937) aus interdisziplinärer Sicht, Studien Verlag, Innsbruck 2019

 

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:

filmy science fiction, gry planszowe

Ważna informacja!

Aktualności