Przejdź do treści

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska – Sady

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska – Sady

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

katarzyna.sady@gmail.com

publikacje:


SPECJALNOŚĆ: filozofia – antropologia filozoficzna, filozofia współczesna

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:
  problematyka podmiotowości w filozofii współczesnej

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • Praca magisterska: Analiza pojęć Boga w pismach Mistrza Eckharta, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 1993.
 • Doktorat: Metafizyczne tezy ‚Traktatu logiczno-filozoficznego’ Wittgensteina, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 1997.
 • Pracowała na stanowisku adiunkta w Akademii Medycznej w Lublinie (1997-1999), później na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (1999-2011).
 • Stopień doktora habilitowanego uzyskała w listopadzie 2007 na podstawie rozprawy  Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina.
 • Na UP pracuje od 1 października 2011 r.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
a)książki:

 • Człowiek jako słowo i ciało : w poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 233. z: Sady, Wojciech. Wielcy filozofowie współczesności, Kęty: Marek Derewiecki, 2012. Ss. 256.
 • Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina, Lublin: Wyd. UMCS 2007.
 • Metafizyczne tezy „Traktatu logiczno-filozoficznego“ L. Wittgensteina, Lublin: Wyd. UMCS 2000.

b)artykuły po habilitacji:

 • Can we educate a genius? : deliberations on the margins of the writings of Nietzsche, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1, s. 149-160, 2017.
 • Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman, Analiza i Egzystencja, nr 35, s. 45-67, 2016.
 • Czy przestaniemy być ludzcy? : Kafka, Arendt i Agamben, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1, s. 173-187, 2015.
 • Do scientists seek the truth?, Zagadnienia Naukoznawstwa., T. 50, z. 4, s. 301-312, 2014.
 • Co po postmodernizmie, czyli tęsknota za mocnym podmiotem : na marginesie książki Ewy Domańskiej „Historia egzystencjalna”,Ethos, nr 1 (101), s. 195-206, 2013.
 • The relationship between soul and body in Wittgenstein’s late philosophical investigation, Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, , s. 81-92, 2012.
 • Konstruktywizm i dekonstrukcja podmiotu a tak zwany stan nadmiaru we współczesnej humanistyce, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 2 (78), 261-276, 2011.
 • Problem ciała i przyszłość ludzkości, czyli na co komu filozofia w XX wieku, Analiza i Egzystencja nr 15, 119-137, 2011.
 • Dusza naturalna: Nietzsche i Foucault, w: Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, Aldona Pobojewska (red.), Łódź: Wydawnictwo AH-E 2011, s. 99-113.
 • Słowo od redaktora, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia, Sociologia, vol. 35, 9-11, 2010.
 • W obronie podmiotu otwartego. Polemika z uwagami Ireneusza Ziemińskiego do książki „Podmiot jako byt otwarty. Problem podmiotowości w ostatnich pismach Wittgensteina”,Analiza i Egzystencjanr 1, 326-332, 2010.
 • Kant, Fleck i Wittgenstein o antycypacji, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 2, 45-61, 2010.
 • Wittgensteins Solipsismus und seine Philosophie der Psychologie / Solipsyzm wczesnego Wittgensteina a jego filozofia psychologii (wydanie dwujęzyczne), w: Ludwig Wittgenstein : „przydzielony do Krakowa”/„Krakau zugeteilt”, Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Kraków: Wydawnictwo WAM 2009, s. 31-38 i 39-46.
 • Związek duszy z ciałem w późnych filozoficznych dociekaniach Wittgensteina, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 39-50, 2009.
 • Problem samouchwytności ciała – Husserl i Sartre, Diametros, nr 21, 14-29, 2009.
 • Historia naturalna według Friedricha Nietzschego, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 2, 137-156, 2009.
 • Samopoznanie jako samozagubienie. Heidegger i Wittgenstein, [fo:pa] Kwartalnik Literacko-Filozoficzny nr 14, 17-29, 2008.
 • Cel wczesnej filozofii Wittgensteina, Studia Philosophica nr 4, 2008, s. 57-66.
 • Człowiek jako byt otwarty — próba pozytywnej charakterystyki podmiotu na gruncie filozofii psychologii Wittgensteina, Analiza i Egzystencja nr 5, 55-70, 2007.
 • Solipsyzm wczesnego Wittgensteina, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 2, 173-180, 2007.