Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Aldona Guzik

Dr Aldona Guzik

Z-ca Dyrektora IFiS ds. Kształcenia

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

aldona.guzik@up.krakow.pl

pok: 242

publikacje:


ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Socjologia masowego komunikowania, media, polityka oraz relacje media-polityka

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2000 r. – obrona pracy magisterskiej „Reklama a propaganda jako komunikaty perswazyjne. Studium porównawcze”,
 • 2008 r. – obrona pracy doktorskiej „W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego”


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 • socjologia ogólna,
 • socjologia środków masowego przekazu,
 • współczesne problemy socjologii,
 • seminarium licencjackie

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Aldona Guzik (2003), „Zreformowana szkoła w opiniach dzieci i ich rodziców – wnioski z badań przeprowadzonych w  klasach trzecich i piątych jednej ze Szkół Podstawowych w Krakowie” (w:)  Wojciech Kojs, Łucja Dawid (red.), Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji, Cieszyn, UŚ w Katowicach,
 • Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba (2003), „NATION AND EUROPE IN MEDIA DISCOURSES: The Polish Press and TV Coverage of the Nice Summit and the Euro Launch,  http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Index.shtml
 • Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba, Paweł Napieracz (2004), Mass Media Transformation in Poland – from creative individualism to imitation, (w:) Marian Niezgoda (red.), The Consequences of Great Transformation, Kraków, Plus,
 • Aldona Guzik (2004), Sondaże opinii publicznej jako przykład manipulacji społeczeństwem (w:) Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków, Nomos,
 • Aldona Guzik, Dorota Żuchowska-Skiba (2005), Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach (w:) Krystyna Romaniszyn (red.), Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej, Kraków – nagroda Rektora UJ, Nomos, s.220,
 • Aldona Guzik (2006), Dlaczego czytelnictwo spada?, (w:) Anna Wiśniewska, Artur Paszko (red.) Dobra biblioteka publiczna – czyli jaka?, Kraków, BiblioTheca Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, seria Prace Naukowe nr 2
 • Aldona Guzik (2007), Raport o mniejszościach narodowych i imigrantach w województwie małopolskim, broszura dofinansowana z MKiDN, Kraków
 • Aldona Guzik, Dorota Pawluś (2009), Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim – wyniki badań wśród długotrwale bezrobotnych kobiet, Kraków (publikacja z projektu badawczego)
 • Aldona Guzik (2010), Sondaże jako przykład manipulacji społeczeństwem (w) Tomasz Goban-Klas (red.) Oblicza Nowych Mediów, WSZiB, Kraków

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:
podróże, malarstwo Beksińskiego, obserwacja polskiej sceny politycznej

Ważna informacja!

Aktualności