Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak

Konsultacje zdalne w semestrze zimowym 2020/2021:

 • zapraszam do kontaktowania się drogą e-mailową w celu ustalenia dogodnego terminu i pory konsultacji on-line.

RESEARCH INTERESTS: Indian philosophy, philosophy of mind, philosophy of culture and aesthetics, philosophy of religion, comparative philosophy

Google.site Academia.eduPhilPeople

SPECJALNOŚĆ: filozofia indyjska, filozofia umysłu, filozofia kultury i estetyka, filozofia religii, filozofia porównawcza

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH: filozofia międzykulturowa / porównawcza (m.in. koncepcje świadomości w tradycjach filozoficznych Wschodu i Zachodu); filozofia umysłu; tradycje kontemplacyjne, filozoficzne aspekty rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej (sankhja-joga, wczesny buddyzm); filozofia religii; wybrane zagadnienia gender studies; etyka i estetyka w ujęciu interkulturowym

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2014 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 1998 – doktor filozofii (Uniwersytet Jagielloński) (PhD)
 • 1992 – magister filozofii (Instytut Filozofii UJ) (MA)

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • 2019 – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia (Head of the Philosophy Board)
 • 2019-2020 – Członkini Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania (Member of the Rector’s Committee for Equal Treatment)
 • 2016-2019 – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny UP (Dean for Research, Faculty of Humanities)
 • od 2010 – Redaktor naczelna czasopisma ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal (founder and editor-in-chief)

logo ARGUMENT

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • University of Oxford, Balliol College, Oriental Institute (post-doc Research Grant, 2003)
 • University of London, School of the Oriental and African Studies (grant badawczy Fundacji Lanckorońskich, 1997; PhD research grant, Sasakawa Young Leaders Fellowship, 1994-1995)

WYBRANE WYKŁADY ZAGRANICZNE:

 • CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze, Department of Gender Studies (2004, 2009, 2012); Metropolitan University Prague, Department of Asian Studies (2014)
 • GRECJA – University of Crete (2013, 2014, 2016)
 • INDIE – Visva-Bharati University, Śantiniketan, Department of Philosophy & Religion (2012, 2015, 2017); University of Calcutta, Department of Philosophy (2010, 2012); National Institute of Advanced Studies, Bangalore (2007, 2010); Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (2007); Indian Institute of Management Calcutta (2004); Berhampur University (2019)
 • SZWECJA – University of Dalarna, Falun (2009, 2010, 2011, 2019, 2020)
 • TURCJA – Çukurova University, Adana (2013, 2014)
 • USA – Miami University, Oxford, OH (na zaproszenie Infinity Foundation, 2002); American Acedemy of Religion, Washington D.C. (na zaproszenie Dharma Association of North America – DANAM, 2006); Loyola Marymount University, Los Angeles, USA (2018)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Filozofia umysłu (problem umysł-ciało, natura świadomości, pojęcie wolnej woli i poczucie sprawczości, funkcja ego-świadomości, etc.)
 • Etyka Wschodu (doktryny etyczne hinduizmu, dżinizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, daoizmu)
 • Buddyzm – filozofia czy religia?
 • Kultura i społeczeństwo Indii
 • Etyka a religia
 • Filozofia współczesna – wybrane problemy
 • Kulturowa tożsamość płci
 • Translatorium − przekład i analiza współczesnych anglojęzycznych tekstów filozoficznych (problematyka filozofii umysłu; wybrane zagadnienia etyki)
 • ERASMUS courses for the international students: Philosophy of Mind, Mind-Body Problem in Philosophical Discourse, Introduction to Philosophy, Comparative Philosophy, Indian & Chinese Ethical Doctrines, Gender and Power, Gender Identity in Philosophical Perspective
 • Tematyczne seminarium filozoficzne: m.in. Biologiczny naturalizm J. R. Searle’a; Świadomy umysł według D. Chalmersa
 • Seminarium dyplomowe (studia licencjackie, III rok Filozofii): wybrane tematy prac dyplomowych przygotowanych na w latach 2006-2014 [spis tematów]
 • Seminarium doktoranckie (od 2013-): Michał Piekarz, Piotr Płaneta, Michał Haraburda, Jakub Figuła
 • Metodologia dyscypliny Filozofia – zajęcia dla doktorantów Szkole Doktorskiej UP

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki autorskie / Books:

 • Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, stron 286.
 • Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1999, stron 240.
 • Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego. Wydawnictwo PAN, seria „Nauka dla Wszystkich”, Kraków 1999, stron 112.

Redagowane tomy / Edited volumes:

 • Therapy and Breaking Free (volume co-edited by Marzenna Jakubczak & Wojciech Hanuszkiewicz), Argument: Biannual Philosophical Journal , 2019 (9/1), 176 p.
 • Academic Study of Religion in South Asia (special volume in the memory of Professor Joseph T. O’Connell), co-ed. by M. Jakubczak, Asha Mukherjee & Ake Sander, Argument: Biannual Philosophical Journal, 2016 (6/1), 262 p.
 • Psychophysical Intergrity of the Human Self. Comparative Approach: Philosophy, Literature & Art, ed. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, 2015 (5/1), 324 p.
 • Comparative Study of Religion: Methods and Applications, ed. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, 2014 (4/1), 210 p.
 • Philosophy and Literature: Generation and Transformation in Gender and Postdependency Discourse, ed. U. Chowaniec i M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, 2012 (2/1), 228 p.
 • Subjectivity and Self-Knowledge, ed. M. Jakubczak, Argument: Biannual Philosophical Journal, vol. 1/1, 2011, stron 176.
 • Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, red. M. Jakubczak, Universitas, Kraków 2005, stron 352.
 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu, red. M. Jakubczak i M. Sacha-Piekło, Universitas, Kraków 2003, stron 350.

Wybrane artykuły w czasopismach / Selected journal papers:

Wybrane rozdziały w monografiach / Selected chapters:

 • Hinduism in Poland, in Handbook of Hinduism in Europe. Volume 2: Hindu Presence in European Countries (1265-1291). Knut A. Jacobsen & Ferdinando Sardella (eds.), Leiden – Boston: Brill.
 • The Woman-and-Tree Motif in the Ancient and Contemporary India in Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics from a Global Perspective, ed. Zoltán Somhegyi. (International Yearbook of Aesthetics; Vol. 19). Santa Cruz, California: International Association for Aesthetics, 2017, 79-93.
 • Language as a Common Human Home. Keynote Speech, in Proceedings of the International Conference “English Language and Literature – A Tool for Humanising”, ed. Omana Antony. New Delhi – Faridabad: Lingaya’s University, 2015,  1-4.
 • What is the Sense of Ego-Maker in Classical Samkhya and Yoga?, in Psychology & Psychoanalysis, ed. Girishwar Misra, History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, vol. 13, part 3, New Delhi: Munshiram Monoharlal, 2013, 291-308 (reprint of the paper publ. in 2008).
 • Why didn’t Siddhartha Gautama become a Samkhya philosopher, after all?, in Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue: Self and No-Self, ed. I. Kuznetsova, J. Ganeri, C. Ram-Prasad, Aldershot: Ashgate, 2012, 29-45.
 • The Aesthetization of Nature: How Buddhist is the Japanese Idea of ‚Nature’? [in:] Aesthetics and Cultures, ed. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas, 2012, 131-142.
 • Satyajita Raya filmowa przypowieść o Dewi, czyli jak odróżnić kobietę od lalki, wiedźmy i bogini? w W stronę kina filozoficznego. Antologia, red. Urszula Tes, Kraków: WAM, 2011, 215-232. 
 • Buddhismus, in Obrazy ženství v náboženských kulturách: (współautor Krzysztof Jakubczak), ed. Blanka Knotková-Čapková. Praha: Paseka, 2008, 200-242.
 • O dobrodziejstwie i przekleństwie mitu rozdwojenia psychofizycznego, [w:] Mity tożsamości, mity rozdwojenia, red. L. Wiśniewska, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, 265-275.
 • Filozofia kultury jako filozofia kultur [w:] Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska i J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, 179-197.
 • Relacja „kobieta–natura” w debacie ekofeministycznej [w:] Gender – konteksty, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2004, 27-40.
 • Estetyka ziemi [w:] Estetyka czterech żywiołów – ziemi, wody, ognia i powietrza, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2002, 11-70 (wydanie anglojęzyczne: Aesthetics of the Four Elements, Tilia, Ostrava University, 2001, 15-96).
 • Elementy filozofii jogi [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 39-57.
 • Podstawy filozofii sankhji [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 59-81.
 • Doświadczenie mistyczne w perspektywie gender studies [w:] Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2001, 223-236.
 • Architektura stupy buddyjskiej jako przykład projektu sakralnego [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, 251-268.

Autorskie hasła w encyklopedii / Encyclopedia entries: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, vol. 2-9, Lublin 2001–2008: Yoga, Vyasa, Rabindranath Tagore, Prana, Patañjali, Mahabhuta, Manas, Mathara, Iśvarakrisna, Kaya, Kleśa, Guna, Hariharananda Aranya, Gaudapada sankhjanista, Estetyka indyjska, Darśana, Dharana, Dhyana, Drastr, Duhkha, Cakra.

Przekłady z języka angielskiego i sanskrytu / Translations from English and Sanskrit into Polish:

 • Filozofia indyjska. Wprowadzenie (redakcja naukowa, współprzekład z j. ang. wraz z Mariuszem Szkółką monografii Sue Hamilton), Wyd. UJ, Kraków 2010, 186 stron.
 • Sankhjakarika Iśwarakriszny, przekład z sanskrytu opatrzony glossą [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, 81-98.
 • Metafizyczne tło teorii nö. Analiza „Dziewięciu etapów” Zeamiego, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, t. I, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, 71-88.

Bibliografia dostępna na stronie: Google.Site oraz Academia.edu