Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Marzenna Marzenna Jakubczak

dyżury: semestr letni 2022/23, czwartek, godz. 14:00-15:00, s. 318 (w pilnych sprawach konsultacje online; proszę o kontakt e-mailowy / MS Teams)

RESEARCH INTERESTS: Indian philosophy, philosophy of mind, philosophy of culture and aesthetics, philosophy of religion, comparative philosophy

Academia.edu

SPECJALNOŚĆ: filozofia indyjska, filozofia umysłu, filozofia kultury i estetyka, filozofia religii, filozofia porównawcza

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH: filozofia międzykulturowa / porównawcza (m.in. koncepcje świadomości w tradycjach filozoficznych Wschodu i Zachodu); filozofia umysłu; tradycje kontemplacyjne, filozoficzne aspekty rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej (sankhja-joga, wczesny buddyzm); filozofia religii; wybrane zagadnienia gender studies; etyka i estetyka w ujęciu interkulturowym

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2014 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 1998 – doktor filozofii (Uniwersytet Jagielloński) (PhD)
 • 1992 – magister filozofii (Instytut Filozofii UJ) (MA)

PEŁNIONE FUNKCJE:

logo ARGUMENT

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH:

STAŻE ZAGRANICZNE:

 • University of Oxford, Balliol College, Oriental Institute (post-doc Research Grant, 2003)
 • University of London, School of the Oriental and African Studies (grant badawczy Fundacji Lanckorońskich, 1997; PhD research grant, Sasakawa Young Leaders Fellowship, 1994-1995)

WYKŁADY ZAGRANICZNE (wybór):

 • SZWECJA – University of Dalarna, Falun (2009-2022) – cykliczne wykłady i seminaria nt. World Philosophies
 • INDIE – Visva-Bharati University, Śantiniketan, Department of Philosophy & Religion (2012, 2015, 2017); University of Calcutta, Department of Philosophy (2010, 2012); National Institute of Advanced Studies, Bangalore (2007, 2010); Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati (2007); Indian Institute of Management Calcutta (2004); Berhampur University (2019)
 • USA – Miami University, Oxford, OH (na zaproszenie Infinity Foundation, 2002); American Acedemy of Religion, Washington D.C. (na zaproszenie Dharma Association of North America – DANAM, 2006); Loyola Marymount University, Los Angeles, USA (2018)
 • CZECHY – Uniwersytet Karola w Pradze, Department of Gender Studies (2004, 2009, 2012); Metropolitan University Prague, Department of Asian Studies (2014)
 • GRECJA – University of Crete (2013, 2014, 2016)
 • TURCJA – Çukurova University, Adana (2013, 2014)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Filozofia umysłu (problem umysł-ciało, natura świadomości, pojęcie wolnej woli i poczucie sprawczości, funkcja ego-świadomości, etc.; studia licencjackie, II rok Kognitywistyki)
 • Wprowadzenie do filozofii Wschodu (studia lic. II rok Filozofii)
 • Etyka Wschodu (doktryny etyczne hinduizmu, dżinizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, daoizmu; studia magisterskie, II rok Etyki)
 • Metodologia dyscypliny Filozofia (doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej UP)
 • Seminarium dyplomowe (studia lic. III rok Kognitywistyki, od 2021)
 • Seminarium doktoranckie (studia lic., III rok Filozofii, od 2013)
 • Translatorium − przekład i analiza współczesnych anglojęzycznych tekstów (filozofia umysłu; etyka; studia lic. Filozofia / Etyka)
 • Etyka a religia (studia lic. II rok Etyki)
 • ERASMUS – courses for the international students: Philosophy of Mind, Mind-Body Problem in Philosophical Discourse, Introduction to Philosophy, Comparative Philosophy, Indian & Chinese Ethical Doctrines, Gender and Power, Gender Identity in Philosophical Perspective
 • Wykłady ogólnouczelniane: Buddyzm – filozofia czy religia?; Kultura i społeczeństwo Indii; Kulturowa tożsamość płci
 • Seminarium dyplomowe ( wybrane tematy prac dyplomowych przygotowanych na w latach 2006-2014 [spis tematów], studia lic. III rok Filozofii)
 • Seminarium filozoficzne: m.in. Biologiczny naturalizm J. R. Searle’a; Świadomy umysł według D. Chalmersa
 • Filozofia współczesna – wybrane problemy

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki autorskie / Books:

Redagowane tomy / Edited volumes:

Artykuły w czasopismach / Selected journal papers:

Rozdziały w monografiach / Selected chapters:

Autorskie hasła w encyklopedii / Encyclopedia entries:

Cakra in Universal Encyclopedia of Philosophy, vol. 1, A-Ch, eds. A. Maryniarczyk, et al. Lublin: Polish Society of Thomas Aquinas, 2022, pp. 1073-1075, p-ISBN: 9788365792358, e-ISBN: 9788365792341.

Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, vol. 2-9, Lublin 2001–2008: Yoga, Vyasa, Rabindranath Tagore, Prana, Patañjali, Mahabhuta, Manas, Mathara, Iśvarakrisna, Kaya, Kleśa, Guna, Hariharananda Aranya, Gaudapada sankhjanista, Estetyka indyjska, Darśana, Dharana, Dhyana, Drastr, Duhkha, Cakra.

Przekłady z języka angielskiego i sanskrytu / Translations from English and Sanskrit into Polish:

 • Filozofia indyjska. Wprowadzenie (red. naukowa, współprzekład z j. ang. wraz z Mariuszem Szkółką monografii Sue Hamilton), Wyd. UJ, Kraków 2010, 186 stron.
 • Sankhjakarika Iśwarakriszny, przekład z sanskrytu opatrzony glossą w Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, 81-98.
 • Metafizyczne tło teorii nö. Analiza „Dziewięciu etapów” Zeamiego, przekład z jęz. angielskiego tekstu Toshihiko Izutsu, Estetyka japońska, t. I, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001, 71-88.

Bibliografia dostępna na stronie: Google.Site oraz Academia.edu

Ważna informacja!

Aktualności