Przejdź do treści

dr Marta Juza

dr Marta Juza

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

socjonetka@up.krakow.pl

publikacje:


ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

 • społeczne aspekty internetu
 • socjologia masowego komunikowania
 • komunikacja społeczna
 • kultura popularna

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 • Socjologia komunikowania społecznego
 • Socjologia internetu
 • Kultura popularna a nowe media
 • Globalizacja i zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie
 • Socjologia pracy i zawodu

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2002 – magisterium, Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca magisterska: Informatycy: awangarda Trzeciej Fali czy współcześni mieszczanie. Analiza socjologiczna
 • 2008 – doktorat, Uniwersytet Jagielloński: Instytut Socjologii, praca doktorska: Nowa elita technomerytokratyczna – środowisko pionierów internetowych i jego w ukształtowaniu kultury polskiego Internetu

 

PUBLIKACJE:

książki:
 • Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
 • Kultura Internetu w Polsce: od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2012
ważniejsze artykuły:
 • Marta Juza, Amatorzy, elity symboliczne, celebryci – nadawcy w internetowych serwisach Web 2.0, „Studia Medioznawcze” 1/2021
 • Marta Juza, Postawy polskich użytkowników internetu względem nadzoru obecnego w sieci, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2020
 • Marta Juza, After late modernity: Possible scenarios for future social changes„Studia Humanistyczne AGH” 3/2019
 • Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Marta Juza, Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Polsce. Repozytoria cyfrowe jako potencjalne źródło dostępu do zasobów kulturowych, „Studia Humanistyczne AGH”, 2/2017.
 • Marta Juza, Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka, „Studia Socjologiczne” 1/2016
 • Marta Juza, Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, tom 25.
 • Marta Juza, Wpływ kontrkultury na konfigurację kulturową Internetu, „Stan Rzeczy” 2/2014
 • Marta Juza, Przestrzeń społeczna w dobie Internetu – globalna sieć komunikacyjna, przestrzeń wirtualna czy część życia codziennego?, „Studia Socjologiczne” 4/2013
 • Marta Juza, Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze” 4/2013
 • Marta Juza, Gry fabularne RPG jako szczególny przykład adaptacji tekstów kultury popularnej , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 135, Studia de Cultura V (2013)
 • Marta Juza, Społeczność polskich pionierów Internetu i jej dokonania. 20 lat Internetu w Polsce, „Studia Socjologiczne” 3/2011
 • Marta Juza, Michał Piotr Pręgowski, Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w Internecie, „Studia Medioznawcze”4/2010

tłumaczenia:
 • James Slevin, The internet and forms of human association (tyt. pol. Internet i formy związków ludzkich)
 • Anton C. Zijderveld, Humour and Laughter in the Social Fabric (tyt. pol. Humor i śmiech w tkance społecznej)
 • [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  • członkini Zarządu Okręgu Krakowskiego
  • członkini Jury Nagrody im. Floriana Znanieckiego
 • „Studia Socjologiczne” (członkini zespołu recenzentów)
 • „Studia Humanistyczne AGH” (członkini zespołu recenzentów)

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

Literatura, kino, seriale – w szczególności fantastyka (zwłaszcza „Star Trek”), a także pozycje popularnonaukowe.