Przejdź do treści

Dr Marta Juza

Dr Marta Juza

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

socjonetka@up.krakow.pl

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: socjologia Internetu, komunikacja społeczna, kultura popularna

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2002 – magisterium, Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, praca magisterska: Informatycy: awangarda Trzeciej Fali czy współcześni mieszczanie. Analiza socjologiczna
 • 2008 – doktorat, Uniwersytet Jagielloński: Instytut Socjologii, praca doktorska: Nowa elita technomerytokratyczna – środowisko pionierów internetowych i jego w ukształtowaniu kultury polskiego Internetu

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • „Studia Socjologiczne” (członek zespołu recenzentów)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 • Socjologia komunikowania społecznego
 • Socjologia Internetu
 • Kultura popularna a nowe media

PUBLIKACJE

książki:

 • Kultura Internetu w Polsce: od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2012
 • Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019

ważniejsze artykuły:

 • — Elitarne i masowe formy komunikacyjnego wykorzystania Internetu [w:] Jonak i in. (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 • — Internet jako medium masowe: szanse, zagrożenia, perspektywy, „Studia Medioznawcze” 2/2007
 • — Wiedza ekspercka i mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej, „Studia Socjologiczne” 3/2007
 • Kształtowanie się społeczności i kultury hakerskiej oraz ich znaczenie dla rozwoju Internetu [w:] „Studia Socjologiczne” 4/2008
 • — Internet: “niepodległa cyberprzestrzeń” czy element życia codziennego? [w:] „Społeczeństwo i codzienność”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • –Internet Culture: from Academic Beginnings to Common Usage [w:] Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner (red.), Culture in Transition, Transition in Culture, Jagiellonian University, Institute of Sociology, Kraków 2009.
 • — (Współautor: Michał Piotr Pręgowski), Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w Internecie [w:] „Studia Medioznawcze”4/2010
 • — Społeczność polskich pionierów Internetu i jej dokonania. 20 lat Internetu w Polsce [w:] „Studia Socjologiczne” 3/2011
 • — (Współautor: Michał Piotr Pręgowski), Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja [w:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 4/2011
 • — Punkty węzłowe w internetowej sieci informacyjnej [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 137, Studia Sociologica V, vol.1 (2013)
 • — Gry fabularne RPG jako szczególny przykład adaptacji tekstów kultury popularnej [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 135, Studia de Cultura V (2013)
 • — Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne [w:] „Studia Medioznawcze” 4/2013
 • — Przestrzeń społeczna w dobie Internetu – globalna sieć komunikacyjna, przestrzeń wirtualna czy część życia codziennego? [w:] „Studia Socjologiczne” 4/2013
 • — Wpływ kontrkultury na konfigurację kulturową Internetu [w:] „Stan Rzeczy” 2/2014
 • — Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania [w:] „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, tom 25.
 • — Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka [w:] „Studia Socjologiczne” 1/2016.
 • — Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Marta Juza, Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Polsce. Repozytoria cyfrowe jako potencjalne źródło dostępu do zasobów kulturowych, Studia Humanistyczne AGH, 2/2017.

TŁUMACZENIA

 • James Slevin, The internet and forms of human association (tyt. pol. Internet i formy związków ludzkich)
 • Anton C. Zijderveld, Humour and Laughter in the Social Fabric (tyt. pol. Humor i śmiech w tkance społecznej)
 • [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Literatura, kino, seriale – w szczególności fantastyka (zwłaszcza „Star Trek”), a także pozycje popularnonaukowe.