Przejdź do treści

Dr Maciej Kałuża

Dr Maciej Kałuża

Adiunkt

Katedra Etyki Ogólnej

maciej.kaluza@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-9654-7435

publikacje:


dyżury: Jestem dostępny od pn. do pt. na czacie Skype: maciej_kaluza

Zainteresowania badawcze: Interesuje mnie szeroko pojęty egzystencjalizm, szczególnie zaś jego rozwój w filozofii francuskiej. Aktualnie badam wpływy i wzajemne oddziaływania francuskiego egzystencjalizmu i marksizmu w okresie powojennym. Zajmowałem się również kwestią doświadczenia absurdu na rozumienie sensu życia (min. Camus, Nagel, Frankl, Benatar). W etyce interesuje mnie przede wszystkim zagadnienie przemocy, form politycznej legitymizacji przemocy oraz szeroko rozumiana filozofia śmierci ze szczególnym naciskiem na egzystencjalne rozważania na temat śmierci oraz etyczne kwestie związane z umieraniem człowieka.

Życiorys:
Absolwent filozofii (UJ) kulturoznawstwa (UJ), doktor filozofii (UJ). Ukończyłem program MBA na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowe studia z zarządzania w SGH ze specjalizacją w zarządzaniu jakością w metodyce LEAN/KAIZEN. Jestem absolwentem Szkoły Trenerów Organizacji Rozviyak. Posiadam certyfikację jako kierownik projektów w metodyce hybrydowej AGILE/Prince2 szkoliłem się także w metodyce Prince2 oraz SCRUM. Byłem jednym z pomysłodawców i pierwszym kierownikiem projektu wdrożenia e-learningu w Instytucie Filozofii UJ. W Towarzystwie Doktorantów UJ przez wiele lat odpowiedzialny byłem za funkcjonowanie strony internetowej, szkolenia z jej obsługi dla redaktorów oraz jej modernizację. W latach 2014-2017 byłem kierownikiem projektu (grantu) Narodowego Centrum Nauki (Sonata). W latach 2017-2019 pracowałem jako jeden z pomysłodawców i redaktorów merytorycznych, przygotowujących dwutomową, wieloautorską monografię dla Brill Publishing pt. „Camus: philosopher among philosophers” (2020). W roku 2020 ukończyłem studia z zakresu psychoonkologii w praktyce klinicznej (CMUJ). Recenzowałem artykuły dla czasopism: „Racjonalia”,  „Diametros”, „Journal of Value Inquiry”, „Journal of Camus Studies”.  Jestem sekretarzem w redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna” oraz redaktorem w czasopiśmie „Argument”.  W czasie wolnym zajmuję się głównie piciem kawy.

Publikacje z lat 2017-2019:

Artykuły:
1 Kałuża Maciej, „Teaching Business Ethics, Moral dilemmas and Experiential learning: Less lecturing, More practice?” EDUKACJA ETYCZNA , (2017): 89-101 DOI: 10.24917/20838972.13.6
2 Kałuża Maciej, „Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra : motywy obcości w twórczości Alberta Camusa” ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL , (2017): 104-120 DOI: 10.12887/30-2017-1-117-07
3 Kałuża Maciej, „The distance between reality and fiction: Roland Barthes reading Albert Camus” ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE , (2017): 92-101 DOI: 10.24917/20813325.12.8
4 Kałuża Maciej, „Rethinking Camus’s truce appeals: Neither colonizer nor colonized in relation to Memmi’s colonial dichotomy” Interventions International Journal of Postcolonial Studies , (2019) vol.21 No. 2: 219-234 DOI: 10.1080/1369801X.2018.1547210

 

Monografie:
1 Kałuża Maciej, „Buntownik : ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa” Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, Kraków (2017): ISBN 978-83-65705-29-7704
2 Kałuża Maciej (red.), Mróz Piotr (red.) „From the absurd to revolt / De l’absurde a la revolte : dynamics in Albert Camus’s thought / dynamique de la pensee d’Albert Camus”, Jagiellonian University Press, Kraków (2017): ISBN 978-83-233-4253-3278

 

Rozdziały w monografiach:
1 Kałuża Maciej, „Choroba jako metafora w kontekście wykluczenia : wariacje na temat metaforyzacji choroby w eseistyce Susan Sontag i Dżumie Alberta Camusa”, 231-242, Wykluczenia, Perspektywy Ponowoczesności,  Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków (2017): ISBN 978-83-942923-5-5231-242
2 Kałuża Maciej, „The dynamics in meaning of absurdity and revolt: between La liberte absurde and L’absurde et le meurtre”, , From the absurd to revolt / De l’absurde a la revolte : dynamics in Albert Camus’s thought / dynamique de la pensee a’Albert Camus, Jagiellonian University Press, Kraków (2017): , ISBN 978-83-233-4253-3
3 Kałuża Maciej, „Jedyny: Buntownik metafizyczny, który mówi „Nie”? Rola Myśli Maxa Stirnera w koncepcji człowieka zbuntowanego Alberta Camusa”, 169-182, Max Stirner. Wokół indywiduum., Jagiellonian University Press, Kraków (2018): , ISBN 978-83-233-4378-3169-182
4 Kałuża Maciej, „The narrative of The Meursault’s Investigation: is it the story of the Stranger as told by Clamence’s double?”, 55-66, Journal of Camus Studies 2017, Albert Camus Society, London (2018):  ISBN 978-0-244-08336-655-66


Publikacje w trybie otwartego dostępu i profil naukowy:
Strona na ResearchGate

Członkostwo w organizacjach (2019/2020):

  • Założyciel i aktualny przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa, afiliowanego przy Société des Études Camusiennes.
  • Członek Société des Études Camusiennes.
  • Członek rady doradczej dla Albert Camus Society, stały recenzent w Journal of Camus Studies
  • Sekretarz czasopisma „Edukacja Etyczna”
  • Członek redakcji czasopisma „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”
  • Członek International Dark-Sky Association