Przejdź do treści

Dr Maciej Kałuża

Dr Maciej Kałuża

Katedra Filozofii Społecznej

maciej.kaluza@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-9654-7435

publikacje:


dyżury: Jestem dostępny na grupach kursów w Microsoft Teams, proszę tam indywidualnie zgłaszać sprawy i umawiać się na konsultację.

Zainteresowania badawcze: Interesuje mnie szeroko pojęty egzystencjalizm, szczególnie zaś jego rozwój w filozofii francuskiej. Aktualnie badam wpływy i wzajemne oddziaływania francuskiego egzystencjalizmu i marksizmu w okresie powojennym. Zajmowałem się również kwestią doświadczenia absurdu na rozumienie sensu życia (min. Camus, Nagel, Frankl, Benatar). W etyce interesuje mnie przede wszystkim zagadnienie przemocy, form politycznej legitymizacji przemocy oraz szeroko rozumiana filozofia śmierci ze szczególnym naciskiem na egzystencjalne rozważania na temat śmierci oraz etyczne kwestie związane z umieraniem człowieka.

Życiorys:
Absolwent filozofii (UJ) kulturoznawstwa (UJ), doktor filozofii (UJ). Ukończyłem program MBA na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowe studia z zarządzania w SGH ze specjalizacją w zarządzaniu jakością w metodyce LEAN/KAIZEN. Jestem absolwentem Szkoły Trenerów Organizacji Rozviyak. Posiadam certyfikację jako kierownik projektów w metodyce hybrydowej AGILE/Prince2 oraz certyfikację AGILEPM (DSDM), szkoliłem się także z podstaw Prince2 oraz SCRUM. Ukończyłem 5-tygodniowy kurs Design Thinking. Byłem jednym z pomysłodawców i pierwszym kierownikiem projektu wdrożenia e-learningu w Instytucie Filozofii UJ. W Towarzystwie Doktorantów UJ odpowiedzialny byłem za wdrożenie nowej strony www i przez wiele lat nią administrowałem oraz szkoliłem redaktorów z jej obsługi. W latach 2014-2017 byłem kierownikiem projektu (grantu) Narodowego Centrum Nauki (Sonata). W latach 2017-2019 pracowałem jako jeden z pomysłodawców, koordynatorów i redaktorów merytorycznych, przygotowujących dwutomową, wieloautorską monografię dla Brill Publishing pt. „Camus: philosopher among philosophers” (2020). W roku 2020 ukończyłem studia z zakresu psychoonkologii w praktyce klinicznej (CMUJ). Recenzowałem artykuły dla czasopism naukowych: „Racjonalia”,  „Diametros”, „Journal of Value Inquiry”, „Journal of Camus Studies,” „Studia Humanistyczne AGH,” „Society Register”.  Jestem sekretarzem w redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna” oraz redaktorem w czasopiśmie „Argument”.  W 2020 roku recenzowałem monografie dla Oxford University Press (French Studies), oraz  Bloomsbury Publishing. W czasie wolnym zajmuję się głównie piciem kawy.

Ważniejsze osiągnięcia naukowe i publikacje  z lat 2017-2021:

Artykuły:

 • „Rethinking Camus’s truce appeals: Neither colonizer nor colonized in relation to Memmi’s colonial dichotomy”, INTERVENTIONS-INTERNATIONAL JOURNAL OF POSTCOLONIAL STUDIES 21, (2019): 219-234 DOI: 10.1080/1369801X.2018.1547210
 • „Obcy, absurdalny świat i obcy spoglądający z lustra : motywy obcości w twórczości Alberta Camusa”, ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (2017): 104-120 DOI: 10.12887/30-2017-1-117-07
 • „The distance between reality and fiction: Roland Barthes reading Albert Camus”, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA DE ARTE ET EDUCATIONE 12, (2017): 92-101 DOI: 10.24917/20813325.12.8
 • „Teaching Business Ethics, Moral dilemmas and Experiential learning : Less lecturing, More practice?”, EDUKACJA ETYCZNA 13, (2017): 89-101 DOI: 10.24917/20838972.13.6
 • „Power and force : Rethinking Kojève, Arendt and Camus in the populist era”, ARGUMENT: BIANNUAL PHILOSOPHICAL JOURNAL 10, (2020): 41-55 DOI: 10.24917/20841043.10.1.3

Monografie:

 • „Buntownik : ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa” Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków (2017): , ISBN 978-83-65705-29-7704 (zobacz recenzje monografii: recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3)

Redakcja monografii:

 • Kałuża Maciej (red.), Mróz Piotr (red.). From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. 278
 • Kałuża Maciej (red.), Francev Peter (red.), Sharpe Matthew (red.). Brill’s Companion to Camus : Camus among the Philosophers. Brill’s Companions to Philosophy, 5. Leiden ; Boston: Brill, 2020. 470 (recenzja książki)

Rozdziały w monografiach:

 • „”Jedyny”: buntownik metafizyczny, który mówi „nie”? : rola myśli Maxa Stirnera w koncepcji człowieka zbuntowanego Alberta Camusa”, Max Stirner wokół indywiduum, 169-182, Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. ISBN 978-83-233-4378-3169-182
 •  „The Narrative of The Meursault Investigation : Is it the Story of The Stranger, Told by Clamence’s Double?”, Journal of Camus Studies 2017, 55-66, s.l.: Albert Camus Society, 2018. ISBN 978-0-244-08336-655-66
 • „Camus and His Hegel(s)”, Brill’s Companion to Camus : Camus among the Philosophers, 199-222, Brill’s Companions to Philosophy, Leiden ; Boston: Brill, 2020. ISBN 978-90-04-40174-7199-222 DOI: 10.1163/9789004419247_011
 • „Choroba jako metafora w kontekście wykluczenia : wariacje na temat metaforyzacji choroby w eseistyce Susan Sontag i Dżumie Alberta Camusa”, Wykluczenia, 231-242, Perspektywy Ponowoczesności, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017. ISBN 978-83-942923-5-5231-242
 • „The dynamics in meaning of absurdity and revolt: between La liberte absurde and L’absurde et le meurtre”, From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought, 97-118, Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. ISBN 978-83-233-4253-397-118
 • Kałuża Maciej, Sharpe Matthew, Francev Peter. „Introduction : Camus as Philosopher amongst Philosophers”, Brill’s Companion to Camus : Camus among the Philosophers, 1-28, Brill’s Companions to Philosophy, Leiden ; Boston: Brill, 2020. ISBN 978-90-04-40174-71-28 DOI: 10.1163/9789004419247_002

Udział z referatem w konferencjach międzynarodowych:

 • Death and dying. Medical, Cultural and Environmental perspectives, 2020-09-25 – 2020-09-26 Poland
 • Existential Philosophy for Times of Change and Crisis, 2020-08-10 – 2020-08-11
 • Albert Camus Society annual conference: 2017, 2018, 2020

Publikacje w trybie otwartego dostępu i profil naukowy:
Strona na ResearchGate

Członkostwo w organizacjach (2019/2020):

 • Założyciel i aktualny przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa, afiliowanego przy Société des Études Camusiennes.
 • Członek Société des Études Camusiennes.
 • Członek rady doradczej dla Albert Camus Society, stały recenzent w Journal of Camus Studies
 • Sekretarz czasopisma „Edukacja Etyczna”
 • Członek redakcji czasopisma „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”
 • Członek International Dark-Sky Association