Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Katedra Socjologii Kultury

Kapral@up.krakow.pl

Specjalność: socjologia, antropologia kulturowa

Zainteresowania badawcze:

Teoria społeczna i teoria kultury, nacjonalizm, etniczność, tożsamość, czas, przestrzeń i pamięć społeczna, Holokaust, antysemityzm i stosunki polsko-żydowskie, Romowie.

Zajęcia dydaktyczne w UP 2019/2020:

Socjologia, Wstęp do socjologii, Socjologia kultury, Antropologia kulturowa, Socjologia społeczności lokalnych, seminarium magisterskie

 

Biogram naukowy:

2014: Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Rozprawa habilitacyjna „Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów”. Instytut Socjologii UŚ.

1992: Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Praca doktorska „Rola wartości kulturowych w poznaniu socjologicznym: analiza głównych nurtów socjologii wiedzy”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

1982: Magister socjologii. Praca magisterska „Socjologiczne teorie alienacji”. Promotor: Prof. dr hab. Piotr Sztompka. Instytut Socjologii UJ.

 

Historia pracy zawodowej:

2014-do chwili obecnej: Profesor nadzwyczajny, Katedra Socjologii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii UP. Kraków.

2013-2014: Senior Fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies. Wiedeń.

2013-2014: Adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Warszawa.

2004-2013: Adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Warszawa.

2003-do chwili obecnej: Recurrent Visiting Professor, The Centre for Social Studies, IFiS PAN/Lancaster University: Graduate School of Social Research, Warszawa.

2003-2006: Recurrent Visiting Professor, Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapeszt.

1995-2003: Assistant Professor, od 1999: Associate Professor, Sociology Department, Central European University, Warszawa.

1993-1995: Lecturer, Sociology Department, Central European University, Praga.

1992-1993: Tutor, European Studies Department, Central European University, Praga.

1982-1992: Asystent, Starszy Asystent, Instytut Socjologii UJ, Kraków.

 

Stypendia, staże i pobyty zagraniczne:

2016-2017: Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala (Senior EURIAS Fellow)

2013: Uppsala University, Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (gość Centrum).

2008: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (gość Instytutu).

2007: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Project Research Associate).

2007 i 2004: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (gość Centrum).

2003: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń (Mellon Fellow).

1997: Chicago Humanities Institute, The University of Chicago (MacArthur Fellow).

1989: Universität Bielefeld (GFPS Fellow).

 

Publikacje w ostatnich trzech latach akademickich:

Książki:

Sławomir Kapralski (koncepcja i tekst), Zagłada europejskich Romów w KL Auschwitz : przewodnik dla odwiedzających. Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2019.

Sławomir Kapralski (concept and text), The Destruction of European Roma in KL Auschwitz : a guidebook for visitors. Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2019.

Jacek Nowak, Sławomir Kapralski, Dariusz Niedźwiedzki, On the Banality of Forgetting. Tracing the Memory of Jewish Culture in Poland. Peter Lang, Berlin 2018.

Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Direction: Future. 25 Years of Freedom and the Roma People. Jagiellonian University Press, Kraków 2018.

Thomas M. Buchsbaum, Sławomir Kapralski (eds.) Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation. TAiWPN Universitas, Kraków 2017.

 

Ważniejsze artykuły i rozdziały w książkach:

Kapralski, D. Niedźwiedzki, J. Nowak, Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Polska pamięć o Żydach i Zagładzie 25 lat później. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019, t. 15, nr 1.

Kapralski, Pamięć o zagładzie Romów. W: Romowie. Red. B. Machul-Telus. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019.

Kapralski, L. Gorycki, Patterns of Collaboration and Genocide against the Roma: The Case of Poland During the Second World War. In: Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa / Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust. Ed. by P, Black, B. Rásky, M. Windsperger. New Academic Press, Wien-Hamburg 2019.

Kapralski, L. Ray, Introduction to the Special Issue – Disputed Holocaust Memory in Poland. “Holocaust Studies. A Journal of Culture and History” 2019, Vol. 25, No. 3.

Kapralski, Gender, History, and Roma Identity: From Cultural Determinism to the Long Shadow of the Past. “Slovensky Národopis/Slovak Ethnology” 2018, No 4 (66).

Kapralski, Romowie i muzealny grzech pierworodny. „Studia Romologica” 2018, nr 11.

Kapralski, Collaboration and the Genocide of Roma in Poland. In: Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal. Ed. by G. Grinchenko, E. Narvselius. Springer International Publishing, Cham 2018.

Kapralski, P. Lechowski, Romani Immigrants From Romania in Poland in the 1990s: Ethnographic Observations. “Baltic Worlds” 2018, Vol. 9, No. 2-3.

Kapralski, The Holocaust: Commemorated but not Remembered? Post-colonial and Post-traumatic Perspectives on the Reception of the Holocaust Memory Discourse in Poland . “Journal of Historical Sociology” 2018, Vol. 31, No. 1.

Kapralski, Jews and the Holocaust in Poland’s Memoryscapes: An Inquiry Into Transcultural Amnesia. In: The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception. Ed. by T. Sindbak Andersen, B. Törnquist-Plewa. Brill, London-Boston 2017.

Kapralski, Tożsamość romska. W: Światy Cyganów, problemy Romów. Red. C. Obracht-Prondzyński, B. Dejna. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2017.

 

Ostatnie granty i udział w projektach badawczych:

2017 – 2018: “The Fight Against Antisemitism and Antigypsyism in Poland: Monitoring, Intervention, Education”. Projekt finansowany przez fundację Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, Berlin, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce. Kierownik projektu.

2013 – 2018: „Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”. Projekt finansowany przez NCN, realizowany przez UJ. Uczestnictwo w charakterze jednego z trzech głównych badaczy.

2013 – 2016: „Kierunek: przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”, realizowany przez Fundację Dialog-Pheniben. Uczestnictwo w charakterze jednego z trojga głównych badaczy.