Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

Katedra Filozofii Społecznej

pawelklocz@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Filozofia polityki ( Arystoteles, Burke, Tocqueville, liberalizm klasyczny) i filozofia religii ( Locke, Swift, Butler, Hume, Newman, Kołakowski).


DOROBEK NAUKOWY W LATACH 2004 – 2014


KSIĄŻKI:

„Rewolucja kartezjańska i inne szkice”, Pracownia, Gdańsk, 2017, ss.164.
„Prawidłowa kolejność rzeczy”, Pracownia, Gdańsk, 2012, ss.211.
„Bitwa książek. Konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną”, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2007, ss. 230.

WYBRANE ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I PRACACH ZBIOROWYCH:

 • „Historyk i rewolucja”, Przegląd Polityczny,2014, nr.124, s.124 – 127.
 • „Wierność wobec rzeczy”, w tomie „Miłosz i Miłosz”, red. Aleksander Fiut, Artur Grabowski i Łukasz Tischner, Księgarnia Akademicka , Kraków, 2013, s. 65 – 73.
 • „Olga w krainie czarów”, Przegląd Polityczny, 2012, nr. 115/116, s.204 – 207.
 • „Czas na Cycerona w Unii Europejskiej?”, Przegląd Polityczny, 2011, nr. 107, s.54 -57.
 • „Tożsamość uniwersytetu w czasach cywilizacyjnych przemian – przegląd problematyki”, współautor – Tadeusz Gadacz, Argument. Biannual Philosophical Journal, 2011, vol.1, nr.2, s.402-405.
 • „Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2010, nr.2 ,s.12 -22.
 • „Wielkość i małość rewolucji”, w tomie „Teka Łagowskiego”, red. Piotr Bartula i Katarzyna Haremska, 2008, Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 219 -224.
 • „Rewolucja kartezjańska”, w tomie „Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej”, red. Paweł Kłoczowski, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2004, s. 47 – 66.

 

REFERATY NA SESJACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 • „Czy rząd Mazowieckiego zrealizował program Dzielskiego?” , referat na sesji naukowej Instytutu Filozofii UJ „Mirosław Dzielski : Filozofia – Gospodarka – Państwo”, Kraków, 10- 11 X 2014.
 • „Tischner i Kołakowski – przypadkowi towarzysze podróży?”, referat na sesji naukowej „Między sceptycyzmem i nadzieją. Wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera” podczas 14 Dni Tischnerowskich, Kraków, 23 – 26 IV 2014.
 • „Koszta sekularyzacji według Leszka Kołakowskiego”, referat na sesji naukowej „313 -2013 – Europa: z czego wyrasta i ku czemu zmierza”, Wydział I Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 25 X 2013.
 • „Arystoteles – wolność jako vita contemplativa” , referat na konferencji „Wolność w myśli politycznej i prawnej” Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniejów, 18 – 20 IX 2013.
 • „Edukacja liberalna – John Stuart Mill i John Henry Newman” referat na konferencji Instytutu Filozofii i Socjologii UP „Cóż po uniwersytecie w czasach marnych? Tożsamość uniwersytetu w czasach cywilizacyjnych przemian”, Kraków, 23-24 II 2012.
 • „Wierność wobec rzeczy”, referat na konferencji Wydziału Polonistyki UJ „Miłosz i Miłosz”, Kraków, 9 – 13 V 2011.
 • „Persecution and the Art Of Writing in Poland under the Communist Rule – a Straussian Perspective”, referat na konferencji Instytutu Nauk Politycznych UJ “Modernity and what has been Lost – Considerations on the Legacy of Leo Strauss”, Kraków, 4 -5 VI 2009.
 • “The Polish 1989 Revolution as a Successful Revolution” , referat na konferencji “Alem de Muro 1989 – 2009”, Center of Theology and Human Sciences, Pontifical University of Rio de Janeiro, 4 – 8 V 2009.
 • “Religion and Secularism – the Polish Experience”, referat na konferencji Cardozzo School of Law “Constitutionalism and Secularism”, New York, 25 – 26 X 2008.