Przejdź do treści

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

tatiana.krawczynska-zaucha@up.krakow.pl

pok: 313 (lub sekretariat IFISu)

http://sedmo.pl/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6530-4206

publikacje:

https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Krawczynska-Zaucha

dyżury: Dyżury online MS Teams: środa 13.30 - 14.15 czwartek 8.00 - 9:30 Zespół "Dyżur" kod dołączenia: bzu4jjt

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: Interesuje mnie ewolucja wartości w rozwoju ludzkości i indywidualnego człowieka, jej wpływ na wybory ludzkie, niewystarczalność etyki ogólnej, rozwój etyk zawodowych oraz wpływ samo-świadomość etyki osobistej i wartości osobistych na codzienne wybory jednostki. Jestem entuzjastą maksymalizacji możliwości i uwalniania potencjału jednostek, zespołów i organizacji. Szczególnie fascynują mnie zależności współwystępowania wartości w pokoleniach X, Y, Z oraz efektywne modele edukacji i rozwój przywództwa w świecie VUCA.

BIOGRAM: dr n. humanistycznych (UPJP2), biofizyk (UJ), kosmolog (PAT), specjalista ds. zarządzania personelem (UEK). Jest wykładowcą filozofii, zarządzania, komunikacji, psychologii biznesu, leadership i coachingu w Instytucie Filozofii i Socjologii. Jest również pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych “Profesjonalny coaching” oraz “Leadership w edukacji i biznesie” na UP w Krakowie.

Zajęcia prowadzi w formie dialogicznej i warsztatowej, wykorzystując i bazując na najnowszych osiągnięciach andragogiki, co stanowi zaproszenie dla studentów do głębokiego zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za swoją wiedzę.

Niezwykłe zdolności komunikacyjne i wiedzę z praktycznej andragogiki czerpie z długoletniego doświadczenia pracy jako trener biznesu oraz profesjonalny coach. Posiada międzynarodową akredytację PCC ICF, a łącząc etykę z praktyką coacha wspiera merytorycznie innych coachów jako członek zarządu ICF Polska, prowadząc ogólnokrajowe i miedzynarodowe webinary, szkolenia i wykłady. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, m.in. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021:

Psychologia biznesu, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie jakością – Total Quality Management, Filozofia edukacji, Aktualne tendencje w nauczaniu i wychowaniu, Psychologia w turystyce

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez cele, Filozofia społeczna, Etyka w biznesie, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie zespołem, Współczesna antropologia filozoficzna,  Aktualne tendencje w nauczaniu i wychowaniu, Dydaktyka filozofii z elementami dydaktyki szkoły wyższej (dla doktorantów), Zarządzanie turystyką i przedsiębiorstwem turystycznym, Psychologia w turystyce i pedagogika pracy z grupą turystów oraz seminarium licencjackie.

WYKŁADY MONOGRAFICZNE: Jakiej filozofii potrzebuje świat VUCA?, „Poznaj samego siebie” czyli o tożsamości człowieka w XXI w., Etyka jednostki i filozofia polityki w XXI w.

PROFIL:Linkedin

PUBLIKACJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zobacz:

ResearchGate

Academia