Przejdź do treści

Dr Grzegorz Kubiński

Dr Grzegorz Kubiński

Katedra Socjologii Religii

grzegorzkubinski@gmail.com

SPECJALNOŚĆ:

Socjologia religii, socjologia i antroplogia kultury, socjologia ciała i seksualności.

 

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Socjologia religii, antropologia i socjologia kultury, socjologia codzienności, socjologia ciała
i seksualności, kulturowe aspekty odmienności i dewiacji oraz Internet i nowe media.

BIOGRAM NAUKOWY:

 • 2000 magisterium, Bóg, materia, czas i przestrzeń. Filozofia emergentnego ewolucjonizmu Pierra Teilharda de Chardin, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński.
 • 2005 doktorat, Podmiot wirtualny w ujęciu socjologicznym, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński.

BIOGRAM ZAWODOWY:

 • 2015-obecnie       Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • 2005-2015    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Antropologia kultury
 • Socjologia kultury
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Podstawy socjologii
 • Psychologia komunikacji
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje i mediacje
 • Patologie społeczne-wybrane zagadnienia
 • Socjologia płci I seksualności
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

 • 2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja, program Erasms +(STA).
 • 2015 Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, Węgry, program Erasms +(STA).
 • 2014 Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, Węgry, program Erasms +(STA).
 • 2004 Universite Catholique de Lyon, Francja, kwerenda.
 • 2003 Universite Catholique de Lyon, Francja, kwerenda.

 

 

WYBRANE MONOGRAFIE:

 • Kubiński G., Figury i wydarzenia. Filozofia liminalna: Agamben, Badiou, Negri, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 • Kubiński G., Alain Badiou. Onto-logia mnogości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • Kubiński G., Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deiksis, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2008.

WYBRANE PUBLIKACJE ZBIOROWE I ARTYKUŁY:

 • Celebryta czy odmieniec – figura paraolimpijczyka w narracji społecznej, „Kultura Współczesna”, 01/2017.
 • Nowe media a osoby z niepełnosprawnością [w:] Socjologiczno-pedagogiczne aspekty niepełnosprawności. Wybrane problemy i kwestie społeczne,5, (red.) P. Domżał, M. Gitling, I. Wojaczek, Wydawnictwo Naukowe Polska Edukacja, Racibórz 2017.
 • Czarny kolor popkultury: Państwo Islamskie w mediach społecznościowych [w:] Miscellanea islamica: islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, (red.) P. Stawiński, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016.
 • Media społecznościowe jako kanały kształtowania postaw terrorystycznych : na przykładzie Państwa Islamskiego [w:] Nová sociálna edukácia človeka V : duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva
  a dneška
  (red.) J. Husár, M. Machalová, T. Hangoni, B. Kuzyšin, Prešov 2016.
 • Fetysz czy gadżet – problem estetyzacji religii [w:] Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku (red.) L. Karczewski, H.A. Kretek, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz, 2013.
 • Wartości a treści. Aksjologiczne implikacje Internetu, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, 4/2012.
 • Strona internetowa jako element cyberreligii w Internecie [w:] WWW-sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (red.) A.Dytman-Stasieńko, J.Stasieńko 2008.
 • Spojrzenie Języka [w:] Sztuka perswazji(wersji). Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania preswazyjnego (red.) R.Garpiel, K. Leszczyńska, Nomos, Kraków 2005.
 • Technologia sacrum czy sacrum technologii, „Kultura Popularna” 1(3)2003.
 • Duchowość w cyberprzestrzeni [w:] Kultura popularna – graffiti na ekranie (red.) M. Filiciak, A. Fulińska, W. Godzic, Rabid, Kraków 2002.
 • Sacrum i profanum w Internecie [w:] Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, red. E. Przybył, Nomos, Kraków 2001.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

Miłośnik kina grozy i fan Motorhead, wciąż starający się nauczyć grać na basie.