Przejdź do treści

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek

Katedra Socjologii Kultury

janumaj@ists.pl

publikacje:


SPECJALIZACJA: Filozofia i socjologia kultury, filozofia polityczna i społeczna
KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:
 • mgr filozofii, 1982, UJ (Jedność w wielości wg Plotyna i Spinozy)
 • dr socjologii, 1992, UJ (Metodologiczne implikacje relatywizmu kulturowego)
 • dr hab. 2005, UWr (Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu)
 • wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:
 • Filozofia (dla socjologów),
 • Antropologia kulturowa (dla historyków),
 • System społeczno-polityczny III RP (dla socjologów i studiów podyplomowych)
 • Seminarium magisterskie z socjologii kultury, socjologii polityki i socjologii moralności
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:
a) książkowe:
 • Człowiek, przyroda, moralność, Kraków 2018
 • Bóg bez znaczenia, Warszawa 2015
 • Etyka powinności, Warszawa 2011.
 • Kultura, osoba, tożsamość, Kraków 2009.
 • Demokracja, przygodność, relatywizm, Warszawa 2007.
 • Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu, Kraków 2004.
 • W poszukiwaniu nowej tożsamości, Warszawa 2000.
 • Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Relatywizm kulturowy. Uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny, Kraków 1995.
b) wybrane artykuły:
 • Neokantyzm i epigoni, „Kwartalnik Filozoficzny” 4/1993
 • Pruskie dziedzictwo, „Przegląd Polityczny” 48 (2001); przedruki w: „Prusy i pamięć” red. B. Kerski 2002, drugie wyd. rozsz. 2004, oraz w „Preussen – Erbe und Erinnerung” Potsdam 2005
 • Die Polen und ihre Nachbarn – Geschichtsmythen ade?, Jahrbuch des Deutschen Polen-Institut Darmstadt, Band 13 (2002)
 • Zwischen Geschichte und Hoffnung, „Jahrbuch Polen 2006”
 • Eugenika a egalitaryzm, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2/2007
 • Der Mythos der Multikulturalitat, „Inter Finitimos” 8 (2010)
 • Polen im internationalen Kontext, „Ost-West. Europaeische Perspektiven. Die Zeitschrift fur Mittel- und Osteuropa” 1/2011
 • Kłamstwo a dobro, „Edukacja etyczna” 7 (2014)
 • Hipertrofia moralności jako instrument biowładzy, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2/2015
 • Dylematy i paradoksy etycznego ekstensjonalizmu, „Argument. Biannual Philosophical Journal” 1/2015
 • Czy bonobo mogą nas nauczyć etyki? „Edukacja Humanistyczna” 2/2016
 • Trwanie, nuda, zmiana,  „Kultura i Rozwój” nr 4/2018
 • Liberalizm wobec polaryzacji politycznych, „Argument. Biannual Philosophical Journal”  vol. 8, nr 1/2018
 • Kulturowe bariery dyslokacji zasobów ludzkich jako metody redukcji nierównowagi demograficznej ,Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”  nr 1/2018
 • Dilemmas of Ethical Extensionalism, w: „Contemporary Moral Dilemmas „, Dorota Probucka (ed.), Peter Lang GmbH, 2019
INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:
 • Aktywny publicysta i komentator krajowej prasy (głównie „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, portal Interia), radia (głównie TOK FM, Radio Kraków) i telewizji (TVN24)
 • laureat Nagrody Kisiela 2003
 • Miłośnik Krakowa i jego zabytków oraz historyk-amator, laureat przyznawanej przez miesięcznik „Press” nagrody „Polskiego Pulitzera” w 1999 za artykuł „Poprawka z historii” (pierwodruk w „Rzeczpospolitej”).
  Zapalony spacerowicz, zimą łyżwiarz.

Ważna informacja!

Aktualności