Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Maria Paula Malinowski Rubio

Dr hab. prof. UP Maria Paula Malinowski Rubio

Katedra Socjologii Religii

pmalinowska@bci.pl

SPECJALIZACJA: socjologia migracji, stosunki międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • mgr filozofii i nauk pedagogicznych, Sekcja Psychologii, 1987
 • dr doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, 1994, UJ (Psycho-społeczne aspekty procesów adaptacji emigrantów do społeczeństwa kraju osiedlenia – na przykładzie Polaków w Hiszpanii)
 • dr hab.nauk społecznych w dyscyplinie socjologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej, 2016, UJ (Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH W IFiS UP:

 • Procesy migracyjne a przestępczość we współczesnym świecie
 • Psychologia społeczna
 • Psychopatologia
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

a) książkowe:

 • Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka: Kraków 2016.
 • Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce, Wydawnictwo NOMOS: Kraków, 2013.

 

b) wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 • „Imigracja latynoamerykańska do Hiszpanii na tle ogólnej imigracji do tego kraju po 1986 roku”, Studia Sociologica 10 (2018), vol. 1, s. 164–181.
 • „Czy religia rzeczywiście jest odpowiedzialna za fundamentalistyczny terroryzm muzułmański?”, [w:] P. Stawiński (red.), Miscellanea islamica. Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych, Kraków: Wydawnictwo NOMOS, 2016 s. 225-242.
 • „Transgresja ‘niezamierzona’ w relacjach międzykulturowych”, [w:] T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Transgresja w kulturze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 85-91.
 • „Dyskurs polityczny wokół imigracji w Polsce”, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny nr 2/2012, s. 135-163.
 • „1989-2010 – Czy coś się zmieniło w tożsamości społecznej Polaków? Kilka uwag na podstawie wyników Inwentarza Tożsamości Społecznej Zavalloni”, [w:] D. Czakon, M. Boruta (red.) przy współudziale R. Hołdy i R. Kantora, Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 213-226.
 • „Kobiety Polskie w Hiszpanii (XX W.)”, [w:] J. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach, Migracje i społeczeństwo, 10, Wydawnictwo NERITON: Warszawa, 2005, s. 277-294.
 • “Lenguas, globalización, evolución y cultura. Reflexiones, desde un punto de vista sociológico, sobre la posible desaparición de lenguas habladas en Europa como efecto del fenómeno de la globalización”, w: Lengua y sociedad: Lingüística aplicada en la era global y multicultural. (red.) J. Varela Zapata, J. M. Oro, JoDee Anderson. Universida de de Santiago de Compostela, 2004.
 • „Żydzi w Ameryce Łacińskiej. Wprowadzenie”, [w:] T. Paleczny (red.), Zbiorowości etniczne w Ameryce Łacińskiej: Odrębność czy Asymilacja, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, 2001, s. 95-111.
 • “Breve introducción sobre la población judía en América Latina”, w: Comunidades de ascendencia centro-oriental europea en América Latina al advenimiento del siglo XXI: Sus roles y funciones locales e interculturales, (red.) Malinowski i W. Miodunka, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • „Polacy w Hiszpanii”, Przegląd Polonijny, 2/1991, s. 73-87.