Przejdź do treści

dr Antoni   Płoszczyniec

dr Antoni    Płoszczyniec

Adiunkt

Katedra Etyki Ogólnej

antoni.ploszczyniec@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-9111-9773

dyżury: Jestem dostępny na Skype przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli Państwo chcą umówić się na konsultacje, proszę o wiadomość mailową w celu ustalenia terminu

Zainteresowania naukowe: aksjologia, antropologia filozoficzna, historia filozofii polskiej, filozofia kultury, filozofia współczesna, ontologia

 

Krótki biogram naukowy:

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii: Asceza i człowiek. Studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga, Wrocław 2019 (promotor: prof. dr hab. Jan Krasicki, doktorat obroniony z wyróżnieniem)
 • Magister filozofii w ramach studiów w Kolegium MISHiS UWr: Śmiech w antropologii filozoficznej Fryderyka Nietzschego, Wrocław 2014 (promotor: prof. dr hab. Leszek Kleszcz)
 • Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej w ramach studiów w Kolegium MISHiS UWr: Aplikowalność zasady podwójnego skutku a zakres odpowiedzialności za skutki prowokacji dziennikarskiej, Wrocław 2014 (promotor: prof. dr hab. Leszek Pułka)

 

Zajęcia prowadzone w IFiS UP:

 • Konwersatorium filozoficzne (natura ludzka a wartości)
 • Dylematy etyki politycznej
 • Etyka
 • Wprowadzenie do etyki
 • Postmodernizm

Członek Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr

 

Publikacje:

 

Artykuły:

 • „Śmierć Boga” w filozofii Fryderyka Nietzschego, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, fasc. 1 (2013), s. 51-65.
 • Trudna rzecz, czyli o „byciu pięknym”, „Znaczenia” 9/2013, s. 99-104.
 • Zarys fenomenologicznej analizy tęsknoty, „Hybris” 26 (2014), s. 106-122.
 • Warsztat pojęciowy Andrzeja Nowickiego w badaniach nad historią ateizmu i krytyki religii, „Ogrody Nauk i Sztuk” 4 (2014), s. 35-42.
 • Epistemologiczne sensy śmiechu w filozofii Nietzschego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 59/2014, s. 151-166.
 • Odpowiedzialność w filozofii Andrzeja Nowickiego, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. X, fasc. 3 (2015), s. 81-93.
 • O rzeczywistości ciała ludzkiego, „Hybris” 4/2016 (35), s. 114-131.
 • Błędy i konsekwencje popularnych filozofii samorozwoju duchowego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 4 (20)/2016, s. 6-16.
 • Czy człowiek jest realnie obecny w rzeczach? Polemika z filozofią Andrzeja Nowickiego, „Tematy z Szewskiej” 1(18)/2017, s. 24-40.
 • Czy sens życia jest tym samym, co cel życia? Rozważania aksjologiczne, „Analiza i Egzystencja” 37 (2017), s. 43-60.
 • Poznanie wartości w filozofii Henryka Elzenberga, „Ogrody Nauk i Sztuk” 7 (2017), s. 17-29.
 • Ateistyczny charakter aksjologii Andrzeja Nowickiego, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” nr 23, 2017, s. 169-191.

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Sens życia w filozofii Henryka Elzenberga i Andrzeja Nowickiego [w:] Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko co takie…, S. Barć, A. Lorczyk, J. Zieliński (red.), t. II: Oikoumene filozofów, Wrocław 2015, s. 309-321.
 • O pożytkach i szkodliwości historii filozofii dla życia [w:] Spory o wartości. Od praktyki do teorii interpretacji aksjologicznych, J. Schindler, M. Stabrowski (red.), Wrocław 2016, s. 53-77.
 • Przeżycie wartości estetycznej według Henryka Elzenberga [w:] R. Konik (red.), Między analizą a krytyką, „Lectiones & Acroases Philosophicae” IX, 2 (2016), s. 70-107.
 • Mityzacja osobowości twórczej (według) Henryka Elzenberga [w:] Władza wyobraźni: z problematyki antropologii obrazu, J. Krasicki, I. Błocian (red.). Wrocław 2017, Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3797, s. 185-198.
 • Wielość ocen a obiektywizm aksjologiczny [w:] Rzecz piękna, mądra, dobra…, S. Barć, P. Korobczak, A. Lorczyk (red.), t. 3: Wszystkim jest jedno : oryginalna polifonia filozofii, Wrocław 2017, s. 115-127.
 • Analiza pojęcia pokarmu duchowego [w:] Kuchnia i stół w komunikacji społecznej : tekst, dyskurs, kultura, Waldemar Żarski przy współpracy Tomasza Piaseckiego (red.), Wrocław 2016, s. 383-391.
 • Czy wartość jest jakością? Uwagi ontoaksjologiczne [w:] M. Kasprzak, Z. Reznik, C. Strzelecka (red.), Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce, Wrocław 2017, s. 32-42.
 • Zbędność i szkodliwość pojęcia postprawdy [w:] T. W. Grabowski, M. Łakomy, K. Oświecimski, A. Pohl (red.), Spojrzenie krytyczne, Kraków 2018, s. 141-165.
 • Henryka Elzenberga sposób życia podług wartości – w świetle Kłopotu z istnieniem [w:] W. Doliński, G. Woroniecka, M. Stabrowski (red.), Zanurzeni w codzienności. Analizy pogranicza literatury i biografii, Warszawa 2018, s. 69-94.
 • Wojna i wartość. Filozoficzny namysł Elzenberga nad wojną [w:] Barć S., Korobczak P., Lorczyk A. (red.), Rzecz piękna, mądra, dobra…, t. IV: Pokój, Wrocław 2018, s. 177-189.
 • Niewspółmierność schematów kulturowych a spór o obiektywny charakter wartości (oczekuje na druk)

Recenzje:

 • Ile filozofii w filozofii humoru? [rec. M.M. Hurley, D.C. Dennett, R.B. Adams, Jr., Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu], „Studia Philosophica Wratislaviensia” 11, 2016, z. 4, s. 155-162.
 • Rzeczywistość a zapis, czyli czego filozof może dowiedzieć się od socjologa?(recenzja z: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal) [w:] „Forum Socjologiczne”, t. 7: Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych – od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, red. W. Doliński, M. Stabrowski, J. Żurko, Wrocław 2016, s. 213-217.

Felietony popularno-naukowe:

 • Sekret „Sekretu”, czyli jak potęgą umysłu zarobić miliony, „InfoStudent” nr 1 (82), styczeń 2014, s. 1-2.
 • Filozofia – i co potem?, „InfoStudent” nr 6 (87), październik 2014, s. 6.
 • Pies Diogenes – filozof, cynik, dziwak, „InfoStudent” nr 7 (88), listopad 2014, s. 1-2.
 • Filozofia grecka w anegdotach, „InfoStudent” nr 8 (89), grudzień 2014, s. 22.
 • Sens życia według polskich filozofów (1) – J.M. Bocheński, „InfoStudent” nr 1 (90), styczeń 2015, s. 1-2.
 • Dyskusje, spory, debaty, czyli na jakie argumentacje uważać, „InfoStudent” nr 2 (91), luty 2015, s. 1-2.
 • Sens życia według polskich filozofów (2) – Tadeusz Czeżowski, „InfoStudent” nr 3 (92), marzec 2015, s. 18.
 • O śmiechu, „InfoStudent” nr 4 (93), kwiecień 2015, s. 1-2.
 • Sens życia według polskich filozofów (3) – Henryk Elzenberg, „InfoStudent” nr 4 (93), kwiecień 2015, s. 18 i 20.
 • Ladislav Klíma – filozof, pisarz i pijak, „InfoStudent” nr 5 (94), maj 2015, s. 16 i 18.
 • Sens życia według polskich filozofów (4) – Andrzej Nowicki, „InfoStudent” nr 7 (96), listopad 2015, s. 6 i 8.
 • O kłamstwie, „InfoStudent” nr 8 (97), grudzień 2015, s. 18-19.
 • Dlaczego filozofowie powinni interesować się śmiechem?, „InfoStudent” nr 1 (98), styczeń 2016, s. 1-2.
 • O prawdzie, „InfoStudent” nr 1 (98), styczeń 2016, s. 20 i 22.
 • O miłości, „InfoStudent” nr 2 (99), luty 2016, s. 1-2.
 • Filozofia w poszukiwaniu szczęścia – antyczni sceptycy, „InfoStudent” nr 3 (100), marzec 2016, s. 18-19.
 • Pop-mądrości, czyli filozofia dla ubogich, „InfoStudent” nr 4 (101), kwiecień 2016, s. 6 i 8.
 • Filozofia w poszukiwaniu szczęścia (2) – Epikur, „InfoStudent” nr 5 (102), maj 2016, s. 22 i 24.
 • O gnostycyzmie, „InfoStudent” nr 6 (103), październik 2016, s. 16 i 18.
 • O nieskończoności i jej paradoksach, „InfoStudent” nr 7 (104), listopad 2016, s. 16 i 18.
 • O wartościach, „InfoStudent” nr 8 (105), grudzień 2016, s. 14 i 16.
 • O faktach, „InfoStudent” nr 1 (106) styczeń 2017, s. 14 i 16.
 • O resentymencie, „InfoStudent” nr 4 (109), kwiecień 2017, s. 6 i 8.
 • Spór o fakty, fakty w sporze, „InfoStudent” nr 4 (109), kwiecień 2017, s. 20 i 22.
 • Schopenhauer – filozof, który stał się memem, „InfoStudent” nr 5 (110), maj 2017, s. 1-2.
 • Filozofia w poszukiwaniu szczęścia (3) – Arystoteles, „InfoStudent” nr 8 (113), grudzień 2017, s. 16 i 18.
 • O odpowiedzialności, „InfoStudent” nr 1 (114), styczeń 2018, s. 14 i 16.
 • O wyrzeczeniu, „InfoStudent” nr 3 (116), marzec 2018, s. 12 i 14.
 • O doskonałości, „InfoStudent” nr 4 (117), kwiecień 2018, s. 8 i 10.
 • Fenomenologia dla opornych, „InfoStudent” nr 5 (118), maj 2018, s. 6 i 8.
 • O hedonizmie, „InfoStudent” nr 7 (120), listopad 2018, s. 1-2.
 • O hipokryzji, „InfoStudent” nr 8 (121), grudzień 2018, s. 4 i 6.
 • O obowiązku, „InfoStudent” nr 3 (124), marzec 2019, s. 6 i 8.
 • O tak zwanej „mowie nienawiści”, nr 4 (125), kwiecień 2019, s. 1-2.
 • O tak zwanej „postprawdzie”, nr 7 (128), listopad-grudzień 2019, s. 6-8.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Gry planszowe i towarzyskie, muzyka, publicystyka, gotowanie