Przejdź do treści

dr Olga Poller

dyżury: w semestrze jesiennym 2020/2021 dyżuruję w poniedziałki, 10:00-12:00, p. 264

Zainteresowania naukowe

Filozofia języka, semantyka języka naturalnego

 

Publikacje

 

Rozdziały w książkach

Poller O. (w druku), “Causal descriptivism,” [w:] The Routledge Handbook on Linguistic Reference (S. Biggs, H. Geirsson, red.), New York: Routledge University Press

 

Artykuły

Poller O. 2019. “Variability, rigidity and the nesting problem, Theoria, DOI: 10.1111/theo.12206

Poller O. 2017. The descriptive content of names as predicate modifiers, Philosophical Studies, 174(9): 2329–2360.

Poller O. 2017. All the Superhero’s names, Studia Semiotyczne XXX (2): 11–44.

Poller O. 2017. Obrona deskrypcyjnej teorii odniesienia nazw. Czesc II. Odpowiedź na semantyczne argumenty Kripkego, Principia (64): 85–112.

Poller O. 2016. Obrona deskrypcyjnej teorii odniesienia nazw. Czesc I. Odpowiedź na argumenty Kripkego: modalny i epistemiczny, Principia (63): 85–108.

Poller O. 2014. Formal representation of proper names in accordance with a descriptive theory of reference, Polish Journal of Philosophy 8(1): 37–52.

Kukushkina V. 2008. Wyrażenia okazjonalne w semantyce Gottloba Fregego, Diametros (17): 1–29.

 

Wykształcenie

2014 Doktor nauk humanistycznych (filozofia) IF Uniwersytet Jagielloński. Rozprawa doktorska Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywizmu pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kijani-Placek

2008–2013 Studia doktoranckie IF Uniwersytet Jagielloński

2003–2008 Mgr filozofii IF Uniwersytet Jagielloński. Praca magisterska Wyrażenia okazjonalne w semantyce Gottloba Fregego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kijani-Placek

2001–2006 Mgr filologii polskiej Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

1997–2002 Mgr filologii słowiańskiej Wydział Filologii Białoruski Uniwersytet Państwowy

 

Projekty badawcze

2017-2021 NCN Sonatina 2017/24/C/HS1/00158 Kierownik projektu;

2016-2017 NCN Opus 2015/19/B/HS1/01068 Wykonawca w projekcie;

2013-2015 NCN Preludium 2012/N/HS1/0142 Kierownik projektu

 

Staże

2018-2019 półroczny staż naukowy w Instytucie Filozofii Yale University, New Haven, CT;

2012 dwutygodniowy pobyt badawczy w Instytucie Filozofii University of California, Berkeley, USA;

2000-2001 roczny staż naukowy w ramach stypendium Fundacji im. St. Batorego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

1998-1999 roczny staż naukowy w ramach wymiany studenckiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Zainteresowania pozanaukowe

Szermierka (szpada), kajakarstwo, turystyka górska